دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت کوشش گستر

محصولات و خدمات
  • آبیاری خودکار-آبیاری هوشمند

    محصول آبیاری هوشمند به 3 روش کار می کند: 1. با پیامک 2. خودکار (براساس برنامه زمانی مثلا هفته ای دوبار، فقط روزهای فرد، فقط شبها و ...) 3. هوشمند (براساس میزان رطوبت خاک) بعلاوه اینکه امکان گزارش گیری هم دارد. یعنی چه؟ ممکنست لوله های آب پاره شده باشند، آب یا برق قطع باشد، پمپ کار نکند و ... کالایی که پیشنهاد می کنیم، یک پیامک به م ...

محصولات و خدمات