دسته‌بندی‌ها
اتوماسیون اداری تحت وب پایا

اتوماسیون اداری تحت وب پایا

تماس با این شرکت

نظام اداری را میتوان زنجیره همبستگی میان بخشها و ارکان اساسی درونی سازمان ها و موسسات اقتصادی از سویی و پل ارتباطی آنها با خارج از سازمان ،از دیگر سوی دانست.بدین ترتیب فارغ از این که سازمان اقتصادی در چه زمینه ای فعال باشد،وجود یک نظام اداری منسجم و کارآمد برای پیشبرد اهداف و کاهش هزینه های فعالیت ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل است که امروزه ،ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسسات اقتصادی به کلی متحول شده و دیگر فرایندهای کند وزمان براداری, پذیرفتنی نیست.بر این اساس،ضرورت دارد تا ابزاری فراهم گردد که با بهره جویی از آن وظایف نظام اداری سازمان ها به طور شایسته ای انجام شود.نرم افزار اتوماسیون اداری پایا ابزاری است که برای این منظور تهیه شده و میتواند تحولات بنیادینی را برای نظام اداری سازمان ها و موسسات اقتصادی به ارمغان آورد. مشکلات نظام اداری(مکاتبات اداری ) غیرمکانیزه وجود نظام اداری غیرمکانیزه درقسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بربودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن گردش و نظارت برمکاتبات و ... می شود . ذیلاٌ به رئوس این مشکلات اشاره می گردد: • دسترسی کند به مکتوبات و زمان بربودن فرایندهای اداری • عدم اطلاع از سوابق و چرخه نامه در سازمان و نداشتن ابزاری مناسب برای پیگیری نامه های مدت دار • عدم دسترسی به گزارشات و اطلاعات جامع از نامه ها و مراودات سازمان • اجرا نشدن سلسله مراتب اداری و به طور کلی سیاست های اداری • عدم دسترسی و امکان رسیدگی به اطلاعات و کارها از خارج سازمان • عدم امکان پیگیری یک نامه و چرخه طی شده آن درهر لحظه • نبود نظارت بر نظام اداری ، گردش نامه و عملکرد افراد • کنترل سطح دسترسی کاربران به اطلاعات • مشکلات بایگانی از لحاظ حجم و دسترسی کند و محدودیت زمانی و موضوعی اطلاعات • نگهداری و استفاده از دستگاههای متعدد فکس و مدون نبودن فکس های دریافتی • مشکلات زمان بر ، بودن ارسال فکس های متعدد و مشخص نمودن زمان بندی ارسال • نبودن یک محیط یکپارچه برای دسترسی به کل محتویات و اطلاعات مورد نظر شامل نامه ها، پیشنویس ، فکس ها،‌ نامه های الکترونیکی ، کارهای ارجاعی ، اطلاعات پروژه ها و ... مشکلات نظام اداری( مدیریت کارها ) غیر مکانیزه نظام اداری غیر مکانیزه در بعد مدیریت کارهادر سازمان ها نیزمشکلات خاص خود را داردکه درادامه اشاره مختصری به این گونه مشکلات شده است . • دسترسی کامل براطلاعات و کنترل برروی کارهاو همچنین جلسات • عدم امکان مدون پیگیری کارهای ارجاع شده به کارشناسان و ارجاع شده ازسوی جلسات • عدم دسترسی مدون به کارهای انجام شده • عدم دسترسی به گزارشات کارهای اداری پرسنل ، کارهای ارجاع شده از سوی پروژه ها و... • دشوارو زمان بربودن هماهنگی برای زمان مشترک قرارهاو جلسات مدیران و کارشناسان • اطلاع رسانی و هماهنگی دستور جلسات • دسترسی و آرشیومدون صورت جلسات و تصمیمات اتخاذ شده همگام با تکنولوژی بسیاری از سازمان ها وجود دارند که مدیران آنها در برابر استفاده از سیستم های نوین اتوماسیون با دلایلی مانند امکان پیشبرد کارهای اداری با روش های قدیمی، یا هزینه بر بودن سیستم های اتوماسیون اداری، مقاومت می کنند. اما هرچه تاخیر در به کارگیری سیستم های اتوماسیون بیشتر شود، فاصله از تکنولوژی روز دنیابیشتر و هماهنگی فعالیت های اداری با آن دشوارتر خواهد شد. گرچه با استفاده از روش های سنتی قلم و کاغذ، هنوز کار بسیاری از ادارت و سازمان ها پیش می رود اما بسیاری از همکاران و مشتریان آنها در حال پیشرفت و هماهنگی با آخرین دستاورد ها هستند و این موضوع باعث از دست رفتن مشتریان و کاهش ارتباطات بین سازمان ها و همچنین پیشی گرفتن رقبای شما خواهد شد دستاوردهای استفاده از اتوماسیون اداری سیستم مکانیزه راه کارمناسبی جهت نظام بخشیدن و اعمال سیاست های سازمان می باشد. با پیاده سازی این سیستم می توان درزمان ، دسترسی ، کنترل و نظارت برمکاتبات اداری و مدیریت کارها و جلسات ، تحول بسیار مفیدی ایجاد نمود. به کارگیری چنین سیستمی علاوه بر غلبه برمشکلات سیستم های غیر مکانیزه ، باعث بهره وری بیشتر نیروی انسانی ، استفاده بهینه از امکانات ، تعاملات بیشتر ، گردش کار سریعتر و شفاف تر و ساماندهی مکاتبات و مراودات اداری می شود. برخی رئوس مزایای استفاده از یک سیستم اتوماسیون اداری مناسب ذیلاٌ ذکر شده است : • صرفه جویی زمان درانجام چرخه ها و تعاملات اداری و دریافت سریع پاسخ ها و ارجاعات • دسترسی به کلیه اطلاعات ، کارتابل ها ، قرارها و جلسات بدون نیاز حضور فیزیکی درمحل کار • حذف قسمت عمده ای از هزینه های ملزومات اداری (بایگانی ، کپی ، پست ،کاغذ و زونکن ...) • صرفه جویی درفضای بایگانی و امکان نگهداری کلیه اسناد و مدارک بدون محدودیت زمانی • ذخیره متمرکزالکترونیکی با فضای کمتر و امنیت اطلاعات بالاتر • استفاده از پرسنل کمتر برای بایگانی و دسترسی راحت تر به اطلاعات مورد نظر • تسهیل ارتباطات سازمانی و اعمال راحت تر نظارت و سیاست های سازمان • افزایش و تسهیل تعاملات و مراودات اداری و افزایش تعداد عناوین مطرح شده درمراودات اداری • دسترسی آسان به اطلاعات درسطوح مختلف سازمان • ارتقاء پشتیبانی کارکنان و استفاده بهتراز منابع کارشناسی به واسطه تعاملات بیشتر • دسترسی سریع به اطلاعات درزمان و مکان مورد نیاز به واسطه ارتباط ON LINE • دسترسی به ارتباطات در زمینه مورد نیاز بصورت همزمان توسط افراد مختلف • ایجاد موقعیتی برای بهینه سازی ساختاراداری و تحول دراموردبیرخانه ای سازمان • فرهنگی سازی درراستای استفاده بهینه ازابزارIT در سازمان • مدیریت برگردش کارمکتوبات و مستندات • به اشتراک گذاری ساده و قانونمند اطلاعات و تسهیل دسترسی برای کاربران مجاز • امکانات سیستم اتوماسیون اداری تحت وب • کاملا تحت وب ، بدون محدودیت تعداد کاربران ، بدون نیاز به سخت افزار پیچیده و حفظ سرعت فوق العاده هنگام استفاده همزمان همه کاربران • ثبت و گردش مکاتبات بدون کاغذ ( Paperless ) • ثبت مکاتبات به تفکیک با گروه بندی دلخواه ( مثلا صادره و وارده و متفرقه) • قابلیت ایجاد چندین فرم ثبت نامه و تعداد نا محدودی دفتر اندیکاتور مطابق با نیازهای شما • امکان ثبت نامه و انجام عملیات روی آنها توسط چندین کاربر بطور همزمان بدون هیچگونه تداخل • قابلیت مشاهده و استفاده از هر مدرک ثبت شده توسط چندین کاربر بطور همزمان • پاسخ دهی به نامه با یک کلیک و ارتباط خودکار پاسخ با نامه اصلی • امکان تهیه نسخه کاغذی ( پرینت ) نامه ها توسط هر یک از کاربران ( در محدوده دسترسی ) • امکان پیوست اسناد به یک نامه با فرمت دلخواه • ایجاد تعداد نا محدودی دبیرخانه • جستجوی سریع و پیشرفته در نامه های ثبت شده • گروه بندی دلخواه نامه ها پس از ثبت برای هر کاربر بطور مجزا • ارتباط هرنامه با پاسخ آن • ارجاع نامه ها به کارتابل الکترونیکی افراد شرکت (سازمان) • پیگیری زمانی پاسخ دهی به نامه ها • تنظیم سطح دسترسی به اسناد و مدارک بطور گسترده و دقیق • تنظیم سطح امنیتی برای هر نامه • امکان بایگانی مکاتبات پس از سیر اداری آنها • امکان گزارش گیری ترکیبی، متنوع و سریع ، با مشخصات در خواستی و جمع بندی هفتگی و ماهیانه و گزارش عملکرد • امکان ایجاد گزارشهای دلخواه پویا ( دینامیک ) و ذخیره آنها با نام دلخواه • قابلیت استفاده در بستر شبکه داخلی ، اینترانت و اینترنت • ایجاد نسخه پشتیبان از اطلاعات نرم افزار • تعریف الگوی پیشنویس نامه ها • ذخیره و بازیابی الگو های پیش نویس بر روی رایانه هر کاربر • ارسال پیام برای کاربران سیستم • پیگیری نامه های وارده و صادره و همچنین تعیین مهلت انجام کار توسط پیگیری کننده • تعریف و مدیریت برچسب ها به لحاظ مدیریت بایگانی نامه ها • جستجوی پویای نامه ها و کنترل سطح دسترسی هر فرد به نامه های کارپوشه خود • گزارش کامل لیست پیگیری های انجام شده • امکان دور کاری در بستر اینترنت بصورت ایمن • بهره گیری از آخرین تکنولوژی های تولید نرم افزار شرکت مایکروسافت • امکان دریافت اتوماتیک فکس و ایمیل • امکان تایپ نامه در محیط نرم افزار • امکان شماره گذاری و تاریخ اتوماتیک بر روی نامه صادره • امکان تعریف چندین سربرگ در قسمت ویرایشگر • تعریف چارت سازمانی در تمامی سطوح • تعریف فرمول برای نحوه شماره گذاری نامه • جدا سازی شماره گذاری برای نامه های وارده، صادره و داخلی • امکان ثبت تعداد نا محدود پیوست برای نامه (در انواع فرمت فایل ها) • تعریف کلید واژه برای هر نامه • امکان دسترسی به چند کارتابل توسط یک کاربر و با یک بار ورود به سیستم • امکان تعریف انواع نامه مانند نامه، فاکس، تلگرام، یادداشت، حکم و ... • امکان تعریف انواع طبقه بندی نامه مانند: عمومی، عادی، محرمانه، خیلی محرمانه و ... • امکان تعریف ارجحیت نامه مانند: عادی، فوری و آنی • امکان تعریف انواع موضوع نامه مانند: عمومی، بخشنامه، صورتجلسه، ارسال فرم و ... • امکان تعریف شیوه ارسال نامه مانند: دستی، پیک، ارباب رجوع، پستی و ... • امکان تعیین محدودیت زمانی برای پیگیری نامه • امکان تعیین سطح محرمانگی مکاتبه بصورتهای سری، خیلی محرمانه، محرمانه، عادی • امکان تعیین الویت مکاتبه به شکل های عادی، فوری، خیلی فوری، آنی • امکان ثبت نامه با شماره آزاد • استفاده برنامه مدیر سیستم برای انجام تعاریف و تنظیمات سیستم • ارجاع گروهی نامه ها • دارا بودن سیستم اعلام نامه جدید، قرارها، ... چرا اتوماسیون اداری پایا  منعطف ترین  متنوع ترین فرم ها: ارائه فرمهای اختصاصی با امکانات متنوع جهت اصناف مختلف و شرکت تولیدی ، بازرگانی ، صنعتی و...  بهترین خدمات: ارتقا محصولات و ارائه امکانات جدید و روز شدن نرم افزار به طور متناوب و با توجه به پیشرفت صنعت آی تی در جهان.  مناسب ترین قیمت: در مقایسه با سایر محصولات مقرون به صرفه بوده و کاملا توجیه اقتصادی دارد .  کیفیت: تجربه چندین ساله و رفع عیوب احتمالی ضمن ارتقا دائمی.  پشتیبانی مستمر رضایت مشتریان میزبان نتیجه پایداری این شرکت در ارائه خدمات متنوع و متمایز به شرح ذیل می باشد:  خدمات قبل از فروش ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود و مکانیزه کردن فرآیندهای اداری مشاوره در طراحی مدل گردش الکترونیکی مکاتبات و سفارشات خدمات حین فروش پیاده سازی، استقرار و راه اندازی سیستم آموزش کاربران و راهبران سیستم  خدمات پس از فروش پشتیبانی محصول از طریق مراجعه حضوری، تلفن، اینترنت و خدمات از راه دور ارائه نگارشهای جدید سیستم ارائه خدمات فنی و تخصصی جهت توسعه محصولات برای استفاده های اختصاصی مشتری خدمات فنی و مهندسی برگزاری دوره های مختلف آموزشی در زمینه سیستم عامل، شبکه و پایگاه داده مشاوره فنی و تخصصی در حوزه های مختلف فن آوری اطلاعات

اطلاعات تماس
نامالگوریتم پویا
تلفن۵۱-۳×××۰۰۰۳ (منقضی شده)
استانخراسان رضوی
محصولات مشابه
 • فروش سرور سوپرمیکرو و تعمیر قطعات سوپرمیکرو

  فروش سرور سوپرمیکرو و تعمیر قطعات سوپرمیکرو

  شرکت پایورافزار در زمینه فروش سرور سوپرمیکرو ، فروش قطعات سوپرمیکرو و تعمیر قطعات supermico به صورت تخصصی آماده ارائه خدمات به شما می باشد.\r\nکلیه سروها و قطعات فروخته شده دارای 1 سال گارانتی می باشند.\r\n\r\nفروش و تعمیر قطعات سرور :\r\n مادربرد ، تعمیرات مادربرد ، مادربرد سوپرمیکرو ، شاسی سوپرمیکرو ، کیس سوپرمیکرو\r\nفروش مادربرد سوپرمیکرو (Supermicro Motherboard) :\r\nمادربرد سوپرمیکرو (X10DRi (Bulk Pack\r\nمادربرد سوپرمیکرو (X10SLH-F (Bulk Pack\r\nمادربرد سوپرمیکرو (X9DRL-iF (Standard Retail Pack\r\nمادربرد سوپرمیکرو X10DRL-i\r\nمادربرد سوپرمیکرو X9DRL-3F\r\nفروش کیس سرور سوپرمیکرو (شاسی سرور سوپرمیکرو) :\r\nکیس SuperChassis 733i-500B\r\nکیس SuperChassis 745TQ-R800B\r\nکیس SuperChassis 825TQ-R740LPB\r\nفروش سرور سوپرمیکرو :\r\nسرور سوپرمیکرو SuperWorkstation 5036T-TB\r\nسرور سوپرمیکرو SuperServer 6028R-T\r\nجهت استعلام قیمت سرور سوپرمیکرو ، مادربرد سوپرمیکرو و قطعات سرور و هزینه های تعمیر قطعات با شماره های 88767042-88767234 [021] تماس بگیرید\r\nلطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.payvarafzar.com مراجعه نمایید.

  خدمات شبکه تهران
 • دستگاه جوش آرگون AC/DC کره ای - TRIPLE-352

  دستگاه جوش آرگون AC/DC کره ای - TRIPLE-352

  شرکت صنعتی سیم اور با مسولیت محدود دارای بیش از ۳۰ ساله سابقه در امور جوش و برش فروش ویژه انواع دستگاهای جوش ارگون از ۲۰۰ امپر الی ۶۵۰ امپر بصورت AC/DC و DC اب خنک و هوا خنک با کلیه لوازمات مربوطه از یکسال تا دو سال گارانتی ، ساخت کشور کره جنوبی شرکت پروتک ، ایزول و پاوول دارای سابقه ۱۸ ساله در بازار صنعتی ایران ، نصب و اموزش رایگان وارد کننده و توزیع کننده دارای نمایندگی انحصاری لوازمات و دستگاهای ⚫️ارگون ( تنگستن ،سرامیک ، کولت و کولت بادی ، انواع ترچهای هوا و اب خنک ) ⚫️CO2 ( نازل ، شعله پوش ، رابط نازل ، گردنه ، دسته ، ترچ کامل هوا و اب خنک ) ⚫️پلاسما (الکترود نازل ، عایق ، گپ ، ترچ هوا و اب خنک ، گردنه ماشینی ، دسته ) ساخت انواع ترچهای جوش و برش دارای تعمیرگاه مرکزی جهت تعمیر انواع دستگاهای جوش و برش

  فکس و تلفن تهران
 • آرین2 : سیستم کسب سود مطمئن و همیشگی در بورس ، آتی سکه و...

  آرین2 : سیستم کسب سود مطمئن و همیشگی در بورس ، آتی سکه و...

  بنام ایزد یکتا آرین2 : سیستم ناب معامله گری در بازارهای مالی (بورس ، فرابورس و سایر بازارهای مالی) آرین2 یک نرم‌افزار تحلیلی نمودار سهام میباشد که بر روی متاتریدر4 اجرا میشود و از ترکیب چندین اندیکاتور و اسیلاتور پیشرفته تشکیل شده که بر اساس آن معامله گر جهت صحیح بازار را تشخیص داده و تا کسب حداکثر سود، سوار روند مثبت بازار میشود .. شما با داشتن استراتژی معاملاتی آرین2 بصورت تضمینی تا آخر عمر دیگر نیاز به هیچ آموزشی مثل تحلیل تکنیکال و... ندارید .. روشهای بکارگرفته شده در این استراتژی برای کسب سود در نوع خود جدید و منحصربه فرد میباشند. این استراتژی معاملاتی همراه با آموزش کامل ویدیویی + مثالهای عملی از بورس و فارکس + پکیج هدیه 8گانه و دارای توضیحاتی کامل ، ساده و روان میباشد و برای یادگیری نیاز به هیچ پیش زمینه قبلی و ... نیست فواید استفاده از استراتژی آرین2 : 1 - با این سیستم در نقاطی معامله کنید که دیگران حتی فکرش رو هم نمیکنند . 2 - قابل استفاده هم برای بازار بورس (فرابورس) ایران و هم سایر بازار های مالی 3 - قابل استفاده در پلتفرمهای مفید تریدر5، متاتریدر 4 فقط با دو کلیک 4- پشتیبانی کامل و رفع سئوالات شما در هر ساعتی که نیاز به راهنمایی داشتید . .5- استراتژی معاملاتی آرین2 هیچ نمونه مشابه ایرانی و خارجی ندارد .6- جهت استفاده از استراتژی آرین2 نیازی به دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی نیست 7- روش کار با سیستم آرین بسیار ساده بوده و فقط با مشاهده فیلم آموزشی ارسال شده قادر خواهید بود بدون هرگونه ابهامی نمودار هر سهمی وجفت ارزی را بخوبی تحلیل کنید کاربرد سیستم آرین2 : نمایش بهترین نقطه ورود و خروج از سهم داشتن بیشترین درصد دقت سیگنال دهی سوددهی عالی در نوسان گیری کوتاه و بلند مدت راحت، ساده و کاربردی حتی برای مبتدیان عدم تاثیرپذیری از حواشی و هیجانات بازار معاملات کاملا"موفق در تایم 1دقیقه تا ماهیانه آموزش آسان تصویری + پکیج هدیه ویژه تضمین قطعی سودآوری با استفاده از این استراتژی حرفه ای *** بسیار مهم (تضمین بازگشت وجه در صورت عدم رضایت) : اگر نـتـوانستید سود کنید مـبلغ خـود را پــس بگـیریـد! ضمانت این سیستم ، ضمانتی منحصر به فرد بوده و نشانه کارا بودن سیستم معاملاتی آرین است. ما تضمین می کنیم اگر دقیقا مطابق آموزش‌هایی که به شما داده میشود عمل کنید، در پروسه زمانی بلند مدت حساب معاملاتی شما مثبت خواهد شد. اگر بر مبنای آموزش‌های ارائه‌ شده عمل کردید و نتوانستید سودی کسب کنید کل مبلغ پرداختی شما بدون کم‌ و کاست به حساب شما عودت داده میشود . کانال تلگرامی ما : https://T.me/ArianTrader آی دی تلگرامی آدمین : https://T.me/Arman9511 سایت ما : Www.ArianTrader.Com ایمیل ما : ArianTrader@Yahoo.Com تماس مستقیم : 09153215002 _______________________________ روش ثبت سفارش و خرید سیستم معاملاتی آرین2 : برای دریافت استراتژی معاملاتی آرین2 میبایست پس از تعیین نوع اشتراک سریعا" درخواست خود را اعلام کرده تا نسبت به ارسال سیستم معاملاتی + فایل های آموزشی اقدام شود . مبلغ نهایی برای خرید سیستم معاملاتی آرین : آرین1 + کلیه فایل های آموزشی تصویری : رایگان !! آرین2 + کلیه فایل های آموزشی تصویری : بصورت اشتراک ماهیانه (تماس بگیرید)

  نرم‌افزار خراسان رضوی
 • تجهیزات فیبر نوری

  تجهیزات فیبر نوری

  شرکت پویش تجهیز صنعت پاسارگاد پیشرو در صنعت فیبرنوری کشور - تجهیزات پسیو شبکه فیبرنوری تولید باکس OTB , FAT, OCDB تولید انواع باکس / پریز دو کر OTO , ATB تولید انواع باکس CD , ODC - تولید OCDF wall mount/Rack mount پچ پنل رک مونت 12/24/48 کر پچ پنل دیواری 12/24 کر فیوژن باکس - تولید انواع پیگتیل و پچ کورد فیبرنوی - انواع آداپتور فیبرنوری معمولی و هیبرید SC/SC FC/FC LC/LC ST/ST E2000/E2000 Din/Din MTRJ SC/FC SC/LC FC/LC SC/Din - انواع اتنیتور Attenature jqudt تضعیف کننده 2/5/10/15 db female / female male / female - کریمپ حرارتی 4 و 6 سانت - تامین انواع فیوژن فیبر نوری: Fujikura فوجیکورا - تامین تجهیزات جانبی فیوژن : کاتر (Cleaver ) الکترود تیغه کاتر باتری کابل شارژ تجهیزات تست فیبر نوری EXFO اکسفو OTDR : FTB-1, FTB-2 , FTB-500 پاور متر FPM-302 لیزر سورس FLS-300 فایبر اسکوپ FIP-400 قلم نوری FLS-241 - دستگاه تست power meter پاور متر Light source لایت سورس Fiber scope VFL قلم نوری Identifire - ابزار تخصصی فیبر نوری : استریپر ، غلاف بر ، لوز تیوپ بر و ... جعبه ابزرار مفصل بندی - مفصل فیبر نوری خاکی و هوایی: 3M 2178 Network مدل FOC-SS , FOC-S, FOC-M Samjin - انواع کاست فیبر نوری - تامین انواع مبدل : مبدل فیبر به اترنت 10/100 10/100/1000 port SFP /RJ45 /RS485/RS232 مبدل E1 به Ethernet دستگاه مالتی پلکسر( FXS /FXO (SDH , PDH 15/20/30/60/90/120/200 کانال و دارای پورت فیبر و پورت E1 انتقال سیگنال دیجیتال و آنالوگ از طریق فیبر ـ کابل فیبر نوری خاکی ، کانالی ، هوایی - کابل و پچکورد تاکتیکی تامین کننده انواع تجهیزات مورد نیاز شما در شبکه فیبر نوری ( شرکت پویش تجهیز شعبه دیگری ندارد) www.irpuyesh.com yahoo ID: irpuyesh email:puyeshtajhiz@yahoo.com شماره تماس: 88500162-4 فکس 88508307 واحد فروش : طهرانی

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • تجهیزات پسیو FTTH

  تجهیزات پسیو FTTH

  شرکت پویش تجهیز صنعت پاسارگاد اولین تولیدکننده تجهیزات FTTH کلیه تجهیزات مورد تایید مخابرات می باشد. باکس 12و24و 48 کر FAT باکس 4 کر TB باکس 8 کر TB باکس 12 کر TB باکس 2 کر و تک کر ( پریز فیبر نوری )ATB / OTO باکس ATB / OTOتک کر به همراه پورت RJ45/RJ11 باکس توکار ATB / OTOتک کر به همراه پورت RJ45/RJ11 کابل دراپ فست کانکتور fast connector استریپر کابل دراپ استریپر کر کاتر فیوژن مفصل دراپ اسپلیتر splitter تماس : 4-88500162 فکس : 88508073

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • تقویت انتن موبایل

  تقویت انتن موبایل

  افزایش انتن دهی همراه اول و ایرانسل و حل مشکل انتن ندادن موبایل و اینترنت موبایل , تقویت انتن موبایل

  موبایل و تبلت تهران
 • نصب ویندوز کامپیوتر و لپ تاپ کرج رایان

  نصب ویندوز کامپیوتر و لپ تاپ کرج رایان

  ویندوز کامپیوتر و لپ تاپ کرج رایان نرم افزار نوت بوک در کرج نصب ویندوز در کرج درایور لپ تاپ کرج تمامی خدمات نرم افزاری در کرج خدمات شبکه در کرج هزینه ایاب و ذهاب رایگان می باشد افرا رایان با کمترین هزینه در محل شما تمامی خدمات زیر را ارائه می دهد: -نصب ، کنترل ، رفع عیب و بروز رسانی انواع سیستم عامل های اورجینال با قابلیت بروز رسانی از سایت رسمی شرکت مایکروسافت از قبیل ویندوز XP ، ویندوز 7 و ویندوز 10 -نصب نرم افزار آنتی ویروس و بروزرسانی آن و پاک سازی سیستم از انواع ویروس ها -نصب انواع نرم افزارهای عمومی و تخصصی -نصب و راه اندازی اینترنت پرسرعت -رفع عیوب سخت افزاری سیستم -مشاوره رایگان در زمینه خرید و فروش کامپیوتر و لپ تاپ -فروش قطعات و لوازم جانبی -فروش انواع کامپیوتر و لپ تاپ -فروش آنتی ویروس اورجینال یکساله با بهترین قیمت هزینه ایاب و ذهاب رایگان می باشد در صورت نصب ویندوز، ویروس کشی و نصب نرم افزارهای جانبی به صورت رایگان انجام میشود شماره های تماس 09120712872 02634335732

  نرم‌افزار البرز
 • تقویت کننده آنتن موبایل همراه اول

  تقویت کننده آنتن موبایل همراه اول

  دستگاه تقویت کننده سیگنال موبایل تک باند با قابلیت ساپورت 3G فرکانس 2100 این دستگاه علاوه بر اینکه انتن دهی گوشی همراه شما را در باند 900 تقویت می کند ، سیگنال اینترنت 3G را نیز در محل افزایش میدهد .

  موبایل و تبلت تهران
 • قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - فروش نرم افزار لویالتی - تحویل فوری ، نرم افزار باشگاه مشتریان

  قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - فروش نرم افزار لویالتی - تحویل فوری ، نرم افزار باشگاه مشتریان

  فروش نرم افزار باشگاه مشتریان در کارت پرداز با برنامه نویسی تیم مجرب فروش نرم افزار باشگاه مشتریان فروش نرم افزار وفاداری مشتری فروش نرم افزار لویالتی فروش سیستم نرم افزار باشگاه مشتریان http://cardco.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/ نرم افزار باشگاه مشتریان http://customer-club-software.ir/ نرم افزار افزایش فروش امکانات نرم افزار باشگاه مشتریان قابلیت نرم افزار باشگاه مشتریان : امکان دسته بندی مشتریان در قالب گروه قابلیت ارتقا گروه براساس میزان خرید و حضور مشتری ارائه امتیاز و تخفیف به مشتریان بر اساس خرید کالا و خدمات قابلیت معرفی مشتری توسط مشتری و دریافت امتیاز و پورسانت از مشتری معرفی شده قابلیت تعریف خدمات و کالا و صدور فاکتور قابلیت ارزش گذاری امتیازی روزهای هفته قابلیت معرفی همکار در سیستم و ارائه درصد همکار در فروش ارسال پیامک تشکر از خرید، موجودی، تبریک تولد، ازدواج و ... به صورت اتوماتیک سیستم فروش اقساطی سیستم فروش اعتبار از پیش خریداری شده ایجاد پروفایل برای مشتریان و ارائه گزارش خرید و امتیاز هر مشتری ایجاد نظر سنجی و امتیاز دهی به نظریات مشتریان امکان درج اخبار و رویداد ها برای مشتریان گزارش گیری آنلاین از فروش، موجودی انبار، خریداران و مشتریان به صورت روزانه، هفته ای، ماهیانه در هر نقطهای از جهان قابلیت تعریف کارت هدیه قابلیت شارژ مناسبتی اعضای گروه ها بک آپ ساعتی و لحظه ای از سیستم آپدیت های عمومی رایگان پشتیبانی بر خط و سیستم تیکتینگ قابلیت افزودن موارد درخواستی به سیستم باشگاه مشتریان قابلیت درج کارت مفقودی و صدور کارت اعتباری جدید برای مشتریان و ... تحویل فوری نرم افزار باشگاه مشتریان نرم افزار به صورت تحت وب می باشد. شخصی سازی نرم افزار باشگاه مشتریان برای کسب مشاوره با ما 02166969893 تماس بگیرید.

  نرم‌افزار تهران
 • نرم افزارهای ویرایش حرفه ای عکس و پلاگین های حرفه ای فتوشاپ و لایتروم

  نرم افزارهای ویرایش حرفه ای عکس و پلاگین های حرفه ای فتوشاپ و لایتروم

  فروش نرم افزارهای ویرایش حرفه ای عکس و پلاگین های حرفه ای فتوشاپ و لایتروم لیست نرم افزارهای ویرایش حرفه ای عکس و پلاگین های حرفه ای فتوشاپ و لایتروم: 1- نرم افزار بازیابی عکس 2- نرم افزار بازسازی لرزش عکس 3- انواع پرست های نرم افزار لایتروم 4- نرم افزار فون ساز آتلیه (فون دیجیتال) 5- نرم افزار شبیه ساز استودیوی نورپردازی 6- نرم افزار جلوه های جادوئی (عکس و فیلم) 7- نرم افزار زیباسازی عکس پرتره ( آرایشگر) 8- نرم افزار جداساز سوژه از پرده سبز (کروماکی) 9- نرم افزار ایجاد جلوه،افکت و فیلتر (عکس و فیلم) 10- نرم افزار طراحی عکس و آلبوم دیجیتال (پلاگین فتوشاپ) 11- نرم افزار فوتو هوشمند (هوش مصنوعی) (پلاگین فتوشاپ) 12- نرم افزار روتوش حرفه ای پوست (پلاگین فتوشاپ+لایتروم) 13- نرم افزار روتوش هوشمند چهره (زیباسازی) (پلاگین فتوشاپ) 14- مجموعه جلوه های نورانی (طراحی عکس و آلبوم های دیجیتال) 15- نرم افزار ویرایش عکس شرکت آتن تک (پلاگین فتوشاپ+لایتروم) 16- نرم افزارهای ویرایش عکس شرکت نیک (پلاگین فتوشاپ+لایتروم) 17- نرم افزارهای ویرایش عکس شرکت آن وان (پلاگین فتوشاپ+لایتروم) 18- نرم افزار فوق حرفه ای ساخت اسلایدشو از عکس (آلبوم دیجیتال تصویری) + به همراه فیلم های حرفه ای آموزش عکاسی و نورپردازی پرتره رویای هنر، اولین عرضه کننده نرم افزار و آموزشهای حرفه ای عکاسی در ایران با 14 سال سابقه درخشان لطفا جهت مشاوره و خرید با شماره های زیر تماس حاصل نمائید: تلفن: 09100028205 - 09352500490 instagram.com/royayhonar آدرس پیج اینستاگرام رویای هنر: https://t.me/royayhonar آدرس کانال تلگرام رویای هنر:

  نرم‌افزار تهران
حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • nozhan - نوژان
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان