• فاکتور رسمی کد اقتصادی گزارش فصلی
  • فاکتور رسمی کد اقتصادی گزارش فصلی

فاکتور رسمی کد اقتصادی گزارش فصلی

تماس با این شرکت

فاکتور رسمی کد اقتصادی گزارش فصلی


فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی با گواهی ارزش افزوده - ارائه فاکتور فروش رسمی با گواهی ارزش افزوده و گزارش خرید و فروش فصلی - ارائه کد اقتصادی معتبر جهت معاملات فصلی - ارائه فاکتور جهت شرکت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی. - فروش فاکتور همراه با ارزش افزوده و کد اقتصادی - ارائه فاکتور فروش از شرکت های واقعی و معتبر - ارائه فاکتور فروش از کارخانجات فعال - دریافت فاکتور از شرکت های در حال فعالیت و کارخانجات واقعی - صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور مورد تایید امور اقتصادی و دارایی - همراه با اظهارنامه و گزارشات فصلی و برگ سبز واردات صد در صد تضمینی - صدور و ارائه فاکتور رسمی و پیش فاکتور. مورد تایید امور اقتصادی و دارایی - آیا میخواهید معاف از پرداخت مالیات و ارزش افزوده باشید؟ - صدور فاکتور رسمی با ارئه کد اقتصادی = معافیت مالیاتی - ارائه فاکتور رسمی - ارائه فاکتور خرید معتبر - فروش فاکتور رسمی و کد اقتصادی شامل مدارک زیر می باشند : - گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (کد اقتصادی 12 رقمی) - روزنامه رسمی ، گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده - آگهی تاسیس ، تقاضانامه ثبت شرکت ، شرکت نامه - اساسنامه ، صورتجلسه ، فاکتور رسمی ، پیش فاکتور

دانش کارساز

  • شرکت معتبر
  • تاریخ ثبت شرکت: -
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت های شرکت: شرکت خدماتی
  • مکان: ایران, استان تهران
  • در زمینه: مالی، حسابداری و حقوقی
  • نوع کمپانی: خصوصی

اطلاعات تماس
نامشاهرخ درویش
شرکتدانش کارساز
تلفن۰۲۱-۶×××۲۵۱۹callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۲×××۷۰۵۰callتماس بگیرید
استانتهران
call تماس بگیرید
جدید ترین محصولات این دسته