نرم افزار یکپارچه حسابداری

 • مشاهده: ۵۸۸
 • بروزرسانی: سه شنبه 20 آبان 99
 • انقضا: پنج شنبه 20 آذر 99 (منقضی شده)
تماس با این شرکت

نرم افزار یکپارچه حسابداری


نرم افزار های یکپارچه سایان پرداز سیستم حسابداری چند لایه افزون بر وظایف معمول سیستم های حسابداری، نقش اصلی این نرم‌افزار را می‌توان دریافت، طبقه‌بندی و جمع‌بندی اطلاعات سایر سیستم ها همچون انبار و حسابداری انبار، دریافت و پرداخت، دارایی‌های ثابت، بهای تمام شده و . . . دانست. امکان ایجاد کدینگ اختصاصی و تعریف ماهیت تمام حساب ها به صورت جداگانه امکان استفاده از کدینگ پیش فرض درصورت لزوم استفاده از روش حسابداری چند لایه امکان تعریف لایه های نامحدود جهت استفاده معین و تفصیل ها به صورت شناور امکان تعریف حساب های تفصیل به صورت درختی و نامحدود امکان ثبت سند حسابداری با فرمت اختصاصی امکان ثبت سند حسابداری بدون استفاده از موس امکان ایجاد الگو سند(شابلون) برای هریک از رویدادهای مالی امکان صدور سند مرجع جهت ارائه به دارایی انجام عملیات پایان سال به صورت اتوماتیک ارائه گزارشات جامع و دفاتر جهت ارائه به دارایی و سازمان های مربوطه امکان چاپ اسناد (روکش سند) به طور اختصاصی امکان مرتب کردن اسناد براساس تاریخ جهت ارائه به دارایی گزارشات پلکانی از حساب ها با فلترهای مورد نظر امکان پیوست فایل در سطح سند امکان حذف تأثیر سندهای افتتاحیه، اختتامیه و سود و زیانی از گردش حساب ها سیستم خرانه داری امکان تعریف رویدادهای مالی در قالب خزانه (از قبیل دریافت، پرداخت، شارژ تنخواه، تحویل تنخواه، ثبت هزینه ها و درآمد و ….) امکان تعریف نامحدود بانک، صندوق، تنخواه گردان و دسته چک، و فعال و غیر فعال کردن آنها انجام اتوماتیک عملیات چک (دریافت چک، خرج چک، واگذاری به بانک، وصول یا برگشت چک و …) چاپ اتوماتیک چک ها از طریق انواع پیرینترها امکان تعریف نامحدود جز عملیات و تعیین وضعیت برای هرکدام به طور اختصاصی امکان ثبت اتوماتیک سند حسابداری هر کدام از عملیات با توجه به الگوی مورد نظر سازمان امکان نامحدود عوامل خزانه در انواع مختلف برای کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی امکان تعریف نامحدود پارامتر برای هر عامل امکان تخصیص عوامل گردش خزانه به یک یا چند عملیات امکان ثبت اسناد خزانه برای دوره های مالی مختلف به صورت همزمان امکان تعیین شعبه، پروژه، مرکز هزینه و لایه مورد نظر برای هر سند خزانه امکان راس گیری چک ها امکان چاپ رسید دریافت، پرداخت چک گزاراشات پلکانی و ماتریسی برای انواع عملیات ها سیستم انبارداری امکان تعریف و ثبت انواع عملیات های انبارداری (رسید، حواله، مصرف مواد اولیه و …) امکان تعیین الزامی بودن یا اختیاری بودن مبنا برای عملیات ها گروه بندی نامحدود درختی کالاها امکان تعریف نامحدود کالا امکان تعریف نامحدود انبار امکان تعیین نوع گردش عملیات ها ویا حتی بی تاثیر کردن عملیات بر موجودی امکان تعریف نامحدود پارامتر برای هر عملیات در سطح ردیف و سند امکان تعیین مقدار ثابت برای هر پارمتر جهت جلوگیری از اشتباه کاربری امکان تعریف فرمول جهت محاسبه اتوماتیک مقداریر پارامترها و مقدار سند امکان لحاظ قابلیت های خاص برای انبارها از قبیل کنترل یا عدم کنترل امکان تخصیص کالاها، اشخاص و کاربران به انبارها امکان ثبت اسناد با استفاده از کیبورد فارق از موس امکان ثبت گروهی عملیات ها برمبنای اسناد مربوط امکان انبارگردانی و ثبت تکی یا گروهی در سیستم امکان محاسبه سند پایان دوره به تفکیک انبار، پروژه، مرکز هزینه، اشخاص و دوره های مالی امکان ثبت سند اول دوره بر اساس سند پایان دوره، دوره مالی قبل گزارشات گردش انبار (کاردکس کالا) به صورت جمعی در دوره های مالی مختلف سیستم خرید و فروش از قابلیت های مهم برای این نرم افزار امکان مبنا کردن عملیات مختلف بین یکدیگر در سیستم خرید و فروش و همچنین بین عملیات موجود در سایر سیستم ها نظیر انبارداری، تولید و سفارشات می باشد. بعلاوه این بخش با قسمت حسابداری و خزانه داری در ارتباط است و می توان به صورت خودکار اسناد خزانه وحسابداری مربوط به عملیات خرید و فروش را صادر نمود امکان گروه بندی نامحدود درختی کالاها و اشخاص امکان تعریف نامحدود کالاها و اشخاص امکان تعریف انواع فعالیتها و رویداد های خرید و فروش(فاکتورها، مرجوعی ها و …) امکان استفاده از پارمتر های مختلف در ریز سند به صورت اختیاری امکان استفاده مبنای اختیاری و یا الزامی برای عملیات ها(اسناد) امکان لحاظ مبنا برای عملیات ها از زیرسیتم های دیگر(انبار، خزانه، تولید و …) امکان تخصیص کالاهای خاص، انبارها و کاربرها به فاکتورها امکان تعریف فرمول برای محاسبه اتوماتیک مقادیر پارامترها و مقدار سند امکان تعریف اشخاص و گروه بندی های آنها امکان تعریف نامحدود لیست قیمت و اعمال سیاست های فروش در لیست قیمت امکان افزایش یا کاهش قیمت به صورت درصدی و گروهی امکان تخصیص لیست قیمت ها به عملیات ها به طور اختصاصی تعاریف شعب و مراکز فروش مختلف و اعمال آنها در ریز فاکتورها امکان صدور سند خیر و فروش در سال های مالی مختلف به صورت همزمان امکان تعریف انبار،شعبه، پروژه و مرکز هزینه برای هر سند امکان مشاهده گردش و مانده کالا در صفحه صدور سند امکان ثبت گروهی براساس و مبنای سایر اسناد امکان تعیین چگونگی ثبت سند حسابداری اتوماتیک بعد از ثبت اسناد خرید و فروش (بدون تسویه، نقدی، اعتباری و …) امکان راس گیری فاکتورها امکان مرور اسناد به صورت پلکانی و ماتریسی امکان سرچ پیشرفته بروی تمامی اطلاعات و پارامترهای سند گزارشات تحلیلی فروش با در نظر گرفتن بازه ی زمانی سیستم سفارشات سیستم اتوماسیون صدور سفارشات جهت کنترل دقیق و مکانیزه سفارشات کالا و محصول، طراحی و پیاده سازی شده است. عملکرد یکپارچه این سیستم در کنار سایر نرم افزار های مجموعه سایان این امکان را ایجاد می کند که فرآیند گردش کالا در سازمان از مرحله شروع سفارش کالا از طرف مشتری تا خروج کالا از طریق سیستم انبار و مباحث مربوط به تولید، فروش و … کاملا مکانیزه و قابل پیگیری باشد. تعریف نامحدود انواع سفارشات (سفارش فروش، سفارش تولید و…) با تعیین موثر بودن یا نبودن در انبار امکان تعریف روند اختصاصی سفارش مرحله ای امکان مبنا قرار دادن سفارشات در زیرسیستم های دیگر از قبیل تولید و خرید و فروش امکان تعیین شعبه، مرکز هزینه، مرکز پروژه و انبار برای هر عملیات سفارشات امکان تعیین الزامی بودن یا اختیاری بودن مبنا برای عملیات ها امکان تعیین نوع گردش عملیات ها ویا حتی بی تاثیر کردن عملیات بر موجودی امکان تعریف نامحدود پارامتر برای هر عملیات در سطح ردیف و سند امکان تعیین مقدار ثابت برای هر پارمتر جهت جلوگیری از اشتباه کاربری امکان تعریف فرمول جهت محاسبه اتوماتیک مقداریر پارامترها و مقدار سند امکان تخصیص کالا، انبار و مبنای نامحدود به عملیات های سفارشات گزارشات پلکانی و ماتریسی بر اساس شخص، انبار، مرکز پروژه، شعبه، مرکز هزینه و حتی به صورت تجمیعی سال های مالی گزارشات خلاصه روزانه و یا در بازه های زمانی مشخص سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار حقوق و دستمزد ،یک نرم افزار جامع و مطلوب برای محاسبه و مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان یک شرکت و یا سازمان است. این نرم افزار به صورت یکپارچه با سایر بخش های نرم افزارهای سایان قابل ارائه بوده و همچنین قابلیت کار کردن به صورت تکی را نیز دارد. امکان تعریف نامحدود قرارداد (حکم) پرسنلی با روش محاسبه اختصاصی امکان تعریف نامحدود عوامل مرتبط با قراردادها با عملکرد حکمی، کارکردی و محاسباتی امکان تعریف الگوی سند مالی برای هر یک از عوامل قرارداد امکان تعریف نامحدود محل خدمت و تخصیص آن به شعب، مرکز هزینه و مرکز پروژه امکان تعریف نامحدود رسته شغلی امکان تعریف نامحدود انواع بیمه امکان تعریف انواع وام امکان تعریف نامحدود کارمندان با ثبت اطلاعات شخصی و تکمیلی هر کارمند امکان اختصاص کد پرسنلی به صورت گروهی ویا در زمان تعریف کارمند امکان تعریف نامحدود جداول مالیاتی استفاده این جداول در زمان محاسبه اتوماتیک مالیات بر حقوق امکان تعریف نامحدود وام و تخصیص آن به پرسنل ها امکان صدور، ویرایش و حذف پرداخت از فرم تخصیص وام امکان انتقال اقساط به سال و ماه مشخص امکان صدور و ویرایش و حذف مساعده از فرم ثبت مساعده کارکنان امکان پرداخت مساعده از سیستم خزانه داری به صورت اتوماتیک امکان ثبت عوامل کارکرد برای هر یک از پرسنل امکان اتصال به دستگاه ساعت زن بابت دریاف کارکردها محاسبه اتوماتیک حقوق براساس حمک های تخصیص داده شده به پرسنل و ثبت آن در حسابداری امکان محاسبه عیدی، بازخرید عیدی و سنوات امکان چاپ و تهیه دیسکت بیمه و مالیات چاپ فیش حقوقی اختصاصی هر مجموعه سیستم تولید و برنامه ریزی به شما امکان می دهد با تجزیه و تحلیل گزارشات و مرور بهای تمام شده، کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه اعمال کنید. سیستم اتوماسیون بهای تمام شده به صورت یکپارچه با سایر سیستم ها نظیر اتوماسیون انبارداری، خرید و فروش، تولید، حسابداری و …. در ارتباط است. امکان تعریف عملیات های مختلف تولید (مصرف، اعلامیه تولید و …) با توجه به روند اختصاصی هر مجموعه امکان تعیین الزامی بودن یا اختیاری بودن مبنا برای عملیات ها امکان تعیین مرکز هزینه، مرکز پروژه و شعبه برای هر عملیات امکان تعیین نوع گردش عملیات ها ویا حتی بی تاثیر کردن عملیات بر موجودی امکان تعریف نامحدود پارامتر برای هر عملیات در سطح ردیف و سند امکان تعیین مقدار ثابت برای هر پارمتر جهت جلوگیری از اشتباه کاربری امکان تعریف فرمول جهت محاسبه اتوماتیک مقداریر پارامترها و مقدار اسناد تولید امکان تخصیص کالاها، اشخاص و کاربران به عملیات ها امکان تعریف نامحدود فرمول تولید (BOM) برای هر کالا یا هر عملیات امکان ثبت کارتهای تولید به صورت دستی و مرحله ای امکان مشاهده تاریخچه کارت های تولید امکان ارسال کارتهای تولید به حسابداری و برگشت آن امکان برنامه ریزی تولید براساس کارتهای تولید استاندارد امکان مرور کارتهای تولید به روش های مختلف(پلکانی، تجمیعی سالهای مختلف و ….) امکان صورت خلاصه تولید براساس بازه های مختلف زمانی امکان گزارشات تولید براساس مواد مصرفی، ضایعات تولید، هزینه های موثر در تولید(سربار) و ... سیستم بهای تمام شده ین سیستم، کنترل و محاسبه انواع بهای تمام شده نظیر بهای تمام شده کالای فروش رفته، بهای تمام شده کالای ساخته شده و … را در فرآیند های مالی سازمان عهده دار است و به شما امکان می دهد با تجزیه و تحلیل گزارشات و مرور بهای تمام شده، کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه اعمال کنید. سیستم اتوماسیون بهای تمام شده به صورت یکپارچه با سایر سیستم ها نظیر اتوماسیون انبارداری، خرید و فروش، تولید، حسابداری و …. در ارتباط است. امکان تعریف نامحدود حوزه های گردش کالا و تخصیص حساب حسابداری به این حوزه امکان محاسبه بهای تمام شده برای هر حوزه به روشهای میانگین، شناسایی ویژه، فایفو و لایفو امکان تخصیص کالا یا گروههای کالا به حوزه های گردش امکان قیمت گذاری به روشهای مختلف (فولمولار، آخرین فی خرید، میانگین فی خرید و…) افزایش و کاهش قیمتها به صورت درصدی امکان محاسبه اتوماتیک بهای تمام شده به تفکیک حوزه های کالا، دوره های مالی و یا حتی در بازه زمانی مشخص امکان صدور، ویرایش و حذف سند مالی بر اساس محاسبات بهای تمام شده ارائه کاردکس ریالی کالاها و گزارشات ریالی انبار (بهای ورود، بهای خروج، بهای موجودی و …) امکان محاسبه هزینه مواد، حقوق و دستمزد و سربار امکان مرور بهای تمام شده به صورت پلکانی و ماتریسی با لحاظ فیلترهای مورد نیاز کارشناس شما : خانم قربانی (در پایین آگهی) ارتباط با سایان Sayanpardaz.ir تماس با ما : (در پایین آگهی) (در پایین آگهی)

شرکت سایان پرداز

 • تاریخ ثبت شرکت: -
 • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
 • فعالیت شرکت: تولید کننده
 • مکان: استان البرز
 • در زمینه: نرم‌افزار
 • نوع شرکت: خصوصی

ما با تجربه ای نزدیک به یک دهه در زمینه استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای یکپارچه در حوزه مالی، اداری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی فعالیت داریم و توانسته ایم با کیفیت بالای محصولات و پشتیبانی خوب و منسجم نظر مشتریانمان را جلب نموده و مورد رضاتمندی آنان واقع شویم. تکیه بر افراد متخصص و علوم روز و در کنار آن کسب تجربه های بزرگ سبب شد که بتوانیم توان و پتانسیل بالایی را جهت اجرای پروژه های نرم افزاری و خدمات it فراهم کنیم.
اطلاعات تماس
نامsayanpardaz خداپناه
تلفن۰۲۶-۳×××۹۳۹۷ (منقضی شده)
فاکس۰۲۶-۰۲۶۳۴۲۰۷۸۵۷
همراه۰۹۹۰×××۸۸۵۲ (منقضی شده)
استانالبرز
آدرسکرج-میدان سپاه به سمت سه راه گوهردشت-جنب بانک تجارت-ساختمان اصیل
محصولات مشابه
 • سررسید پزشکی - سررسید نوبت دهی 1400 - دفتر نوبت دهی - سالنامه سلامت - سررسید پزشکی اختصاصی - سالنامه اختصاصی

  سررسید پزشکی - سررسید نوبت دهی 1400 - دفتر نوبت دهی - سالنامه سلامت - سررسید پزشکی اختصاصی - سالنامه اختصاصی

  نظم یکساله روی میز منشی شما سررسید ویژه پزشکان، آزمایشگاه ها، کلینیک ها، رادیولوژی ، مطب، MRI و تمامی صنف های مرتبط با نوبت دهی... شامل 46 ردیف در سایز خشی و 72 ردیف در سایز رحلی (تک روزه ) که منشی می تواند از آن برای ویزیت و نوبت دهی به صورت روزانه استفاده نماید. تخفیف_ویژه مخصوص پزشکان، آزمایشگاه ها، دندان پزشکان، داروخانه ها، مراکز عکس برداری، رادیولوژی ها ، عینک سایزی ها، عینک فروشی ها، پاتوبیولوژِی ها، شنوایی سنجی، مراکز درمانی ، مراکزی زیبایی آدرس سایت: https://www.paykefadak.com

  نرم‌افزار قم
 • امگا باتری فقط و فقط باتری و شارژر اصلی موبایل و پاوربانک

  امگا باتری فقط و فقط باتری و شارژر اصلی موبایل و پاوربانک

  امگا باتری فروش اینترنتی خود را درزمینه باتری موبایل: باتری سامسونگ باتری هواوی باتری شیائومی باتری آیفون و... شارژر های اصلی موبایل: شارژر سامسونگ شارژر هواوی شارژر ال جی شارژر آیفون شارژر شیائومی و... آغاز کرده و جزء بهترین سایت های ایران در این حوزه می باشد. امگا باتری مرکز پخش انواع باتری، کابل شارژ، آداپتور و شارژهای بی سیم، با سیم و فندکی، پاوربانک یا شارژر همراه با انواع ظرفیت های موجود و کابل شارژ اصلی موبایل به صورت عمده و خرده. ضمانت اصالت کالا، تست 7 روزه و ارسال از طریق پست به کلیه نقاط کشور در کمترین زمان ممکن

  موبایل و تبلت تهران
 • تجهیزات فیبر نوری

  تجهیزات فیبر نوری

  شرکت پویش تجهیز صنعت پاسارگاد پیشرو در صنعت فیبرنوری کشور - تجهیزات پسیو شبکه فیبرنوری تولید باکس OTB , FAT, OCDB تولید انواع باکس / پریز دو کر OTO , ATB تولید انواع باکس CD , ODC - تولید OCDF wall mount/Rack mount پچ پنل رک مونت 12/24/48 کر پچ پنل دیواری 12/24 کر فیوژن باکس - تولید انواع پیگتیل و پچ کورد فیبرنوی - انواع آداپتور فیبرنوری معمولی و هیبرید SC/SC FC/FC LC/LC ST/ST E2000/E2000 Din/Din MTRJ SC/FC SC/LC FC/LC SC/Din - انواع اتنیتور Attenature jqudt تضعیف کننده 2/5/10/15 db female / female male / female - کریمپ حرارتی 4 و 6 سانت - تامین ان ...

  فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تهران
 • تعمیرات هاور HAVER & BOECKER

  تعمیرات هاور HAVER & BOECKER

  تعمیرات سیستم هاور HAVER MEC III CPU Modul HAVER MEC III A/D Modul HAVER MEC III DISPLAY HAVER MEC III I-O MODULE HAVER MEC II LCD MEC II-20 HAVER MEC II CPU 5-099-0249-10 HAVER MEC II POWER1 5-099-0149-13 HAVER MEC II CALIBRTE 5-099-0599-13 HAVER MEC II SERVER 5-099-0689-16 haver MEC II wage و ...

  نرم‌افزار تهران
 • قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - فروش نرم افزار لویالتی - تحویل فوری ، نرم افزار باشگاه مشتریان ، راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان

  قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان - فروش نرم افزار لویالتی - تحویل فوری ، نرم افزار باشگاه مشتریان ، راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان

  فروش نرم افزار باشگاه مشتریان در کارت پرداز با برنامه نویسی تیم مجرب فروش نرم افزار باشگاه مشتریان فروش نرم افزار وفاداری مشتری فروش نرم افزار لویالتی فروش سیستم نرم افزار باشگاه مشتریان http://cardco.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/ نرم افزار باشگاه مشتریان http://customer-club-software.ir/ راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان http://customer-club-software.ir/ راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان https://cardpardaz.com/customer-club-software/ نرم افزار باشگاه مشتریان ht ...

  نرم‌افزار تهران
 • فروش مستقیم خودپرداز. با نصب وگارانتیATM

  فروش مستقیم خودپرداز. با نصب وگارانتیATM

  نصب و راه اندازی خودپردازATM با گارانتی سوییچ بانک شهر،انصار،کوثر ساپورت و تعمیر تمام قطعات به اقصی نقاط کشور فروش ویژه با قیمت مناسب انواع طرحهای پیشنهادی و بازاریابی ------______________-------- ***در ضمن*** شما میتوانید با کمتر از 40 میلیون ، درامدی بالای 3الی5 میلیون ماهیانه ، با شارژ کردن خودپردازتان داشته باشید

  خدمات شبکه البرز