برگه های مهندسی.نقشه های معماری ومحاسبات.تاسیسات.شهرداری 0تا100

تماس با این شرکت

برگه های مهندسی.نقشه های معماری ومحاسبات.تاسیسات.شهرداری 0تا100


شرکت دفترفنی پاسارگاد

  • تاریخ ثبت شرکت: -
  • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
  • فعالیت شرکت:
  • مکان: استان تهران
  • در زمینه: مشاوره و طراحی
  • نوع شرکت:

اطلاعات تماس
نامارش رحیمی
تلفن۰۲۱-۳×××۶۸۰۵ (منقضی شده)
همراه۰۹۳۷×××۰۲۰۳ (منقضی شده)
استانتهران