menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت hiva tamin part

پیشنهادات فروش


خدمات ترخیص
کارگزاری ترخیص کالا وبازرگانی مجید عضواتاق بازرگانی ایران با 10 سال سابقه کار و حق العمل کار رسمی گمرک ایران ، فعال در گمرکات تهران ، بندر عباس ، بوشهر ، مریوان ، بانه و رشت مفتخر است در زمینه ترخیص کالا،واردات وصادرات،ثبت سفارش،اخذ استاندارد،خرید خارجی،تخفیف تا معافیت ،حواله های ارزی واخذ کد ارز از بانک مرکزی،کمیته تعیین تعر ...
مکان: گلستان
تولید کننده: شرکت hiva tami ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در خدمات بین‌الملل

تماس با شرکت

خدمات ترخیص
کارگزاری ترخیص کالا وبازرگانی مجید عضواتاق بازرگانی ایران با 10 سال سابقه کار و حق العمل کار رسمی گمرک ایران ، فعال در گمرکات تهران ، بندر عباس ، بوشهر ، مریوان ، بانه و رشت مفتخر است در زمینه ترخیص کالا،واردات وصادرات،ثبت سفارش،اخذ استاندارد،خرید خارجی،تخفیف تا معافیت ،حواله های ارزی واخذ کد ارز از بانک مرکزی،کمیته تعیین تعر ...
مکان:
تولید کننده: شرکت hiva tami ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در خدمات بین‌الملل

تماس با شرکت

خدمات ترخیص
کارگزاری ترخیص کالا وبازرگانی مجید عضواتاق بازرگانی ایران با 10 سال سابقه کار و حق العمل کار رسمی گمرک ایران ، فعال در گمرکات تهران ، بندر عباس ، بوشهر ، مریوان ، بانه و رشت مفتخر است در زمینه ترخیص کالا،واردات وصادرات،ثبت سفارش،اخذ استاندارد،خرید خارجی،تخفیف تا معافیت ،حواله های ارزی واخذ کد ارز از بانک مرکزی،کمیته تعیین تعر ...
مکان:
تولید کننده: شرکت hiva tami ...
قیمت: 0
در خدمات بین‌الملل

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید