menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت ساحل خزر

پیشنهادات فروش


دستگاه رطوبت سنج غیر دیجیتالی
دستگاه رطوبت سنج غیر دیجیتالی • با کارایی بسیار راحت میزان رطوبت خاک را اندازه می گیرد • به باطری نیاز ندارد • سوزن آن مقدار رطوبت را پس از 60 ثانیه اندازه گیری خواهد کرد • دارای نمایشگر با 3 رنگ قرمز،آبی و سبز که روشن شدن هر کدام بیانگر میزان رطوبت موجود در خاک خواهد بود • قیمت عمده فروشی در سرتاسر ایران 50 هزار تومان در سراسر ای ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت ساحل ...
قیمت: 500.000
در محصولات کشاورزی

تماس با شرکت

دستگاهPH   سنج غیر دیجیتالی
دستگاهPH سنج غیر دیجیتالی • با کارایی بسیار راحت میزان اسیدی بودن خاک را اندازه گیری می کند • به باطری نیاز ندارد • سوزن آن مقدار اسیدی یا قلیایی بودن خاک را پس از 60 ثانیه اندازه گیری خواهد کرد • دارای نمایشگر اعداد، که مقدار PH=7 نوع خاک خنثی است، مقدارPH کمتراز 7(ناحیه قرمز)بیانگر آنست که نوع خاک اسیدی است و مقدار بیشتر از 7 (ناحیه ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت ساحل ...
قیمت: 500.000
در محصولات کشاورزی

تماس با شرکت

دستگاه دوکاره(رطوبت سنج و PH سنج غیر دیجیتالی)
دستگاه دوکاره(رطوبت سنج و PH سنج غیر دیجیتالی) • با کارایی بسیار راحت میزان اسیدی بودن و میزان رطوبت خاک را اندازه گیری می کند • به باطری نیاز ندارد • دو سوزن تعبیه شد در دستگاه پس از 60 ثانیه مقدار اسیدی یا قلیایی بودن و میزان رطوبت خاک را به طور همزمان اندازه گیری خواهد کرد • روی این دستگاه دکمه ای قرار دارد که در حالت وسط خاموش، ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت ساحل ...
قیمت: 700.000
در محصولات کشاورزی

تماس با شرکت

دستگاه PH سنج دیجیتالی
دستگاه PH سنج دیجیتالی • با کارایی بسیار راحت میزان اسیدی بودن خاک را اندازه گیری می کند • این دستگاه با 3 باطری LR44 کار می کند که همراه با دستگاه تحویل مصرف کننده می گردد. • پس از 60 ثانیه مقدار PH بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. • دارای نمایشگر اعداد، که مقدار PH=7 نوع خاک خنثی است، مقدارPH کمتراز 7(ناحیه قرمز)بیانگر آنست که نوع خاک اسی ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت ساحل ...
قیمت: 800.000
در محصولات کشاورزی

تماس با شرکت

دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی
دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی • با کارایی بسیار راحت میزان رطوبت خاک را اندازه می گیرد • این دستگاه با 3 باطری LR44 کار می کند که همراه با دستگاه تحویل مصرف کننده می گردد. • پس از 3 – 4 ثانیه مقدار رطوبت را بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. • قیمت عمده فروشی در سرتاسر ایران 80 هزار تومان در سراسر ایران نماینده فعال می پذیریم
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت ساحل ...
قیمت: 800.000
در محصولات کشاورزی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید