دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت تعاونی ایزوگام گلبام کویر

محصولات و خدمات
  • ایزوگام

    شرکت گلبام کویر تولید کننده انواع عایق رطوبتی پذیرش نماینده فعال از سراسر ایران دارنده نشان استاندارد.ایزو جهانی .گواهینامه از کشور ترکیه. گواهینامه از دهکده جهانی اقتصاد.گواهینامه از گروه اساتید کشور.گواهینامه از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تماس.۰۹۱۲۵۷۳۰۱۵۰/۰۹۱۹۱۷۳۰۱۵۰/۰۹۳۵۱۹۷۰۵۱۷

  • ایزوگام

    شرکت گلبام کویر تولید کننده انواع عایق رطوبتی پذیرش نماینده فعال از سراسر ایران دارنده نشان استاندارد.ایزو جهانی .گواهینامه از کشور ترکیه. گواهینامه از دهکده جهانی اقتصاد.گواهینامه از گروه اساتید کشور.گواهینامه از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تماس.۰۹۱۲۵۷۳۰۱۵۰/۰۹۱۹۱۷۳۰۱۵۰/۰۹۳۵۱۹۷۰۵۱۷

محصولات و خدمات