دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت تعاونی ایزوگام گلبام کویر

پیشنهادات فروش
  • ایزوگام

    شرکت گلبام کویر تولید کننده انواع عایق رطوبتی پذیرش نماینده فعال از سراسر ایران دارنده نشان استاندارد.ایزو جهانی .گواهینامه از کشور ترکیه. گواهینامه از دهکده جهانی اقتصاد.گواهینامه از گروه اساتید کشور.گواهینامه از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تماس.۰۹۱۲۵۷۳۰۱۵۰/۰۹۱۹۱۷۳۰۱۵۰/۰۹۳۵۱۹۷۰۵۱۷

  • ایزوگام

    شرکت گلبام کویر تولید کننده انواع عایق رطوبتی پذیرش نماینده فعال از سراسر ایران دارنده نشان استاندارد.ایزو جهانی .گواهینامه از کشور ترکیه. گواهینامه از دهکده جهانی اقتصاد.گواهینامه از گروه اساتید کشور.گواهینامه از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تماس.۰۹۱۲۵۷۳۰۱۵۰/۰۹۱۹۱۷۳۰۱۵۰/۰۹۳۵۱۹۷۰۵۱۷

پیشنهادات خرید