دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت شخص حقیقی

پیشنهادات فروش
  • فروش آپارتمان 85 متری

    شهرک راه آهن (گلستان) بلوار کاج - سروستان 6 85 متری - 18 سال ساخت طبقه وسط (طبقه دوم) کلا 3 طبقه زمین ملک شمالی است واحد جنوبی است (آفتابگیر است. رو به حیاط است) سند شش دانگ آپارتمان ندارد سند یک دانگ تک برگ زمین به خریدار انتقال می یابد زمین ملک 300 متر است. کلا در آن 6 واحد ساخته شده است

  • فروش آپارتمان 85 متری

    شهرک راه آهن (گلستان) بلوار کاج - سروستان 6 85 متری - 18 سال ساخت طبقه وسط (طبقه دوم) کلا 3 طبقه زمین ملک شمالی است واحد جنوبی است (آفتابگیر است. رو به حیاط است) سند شش دانگ آپارتمان ندارد سند یک دانگ تک برگ زمین به خریدار انتقال می یابد زمین ملک 300 متر است. کلا در آن 6 واحد ساخته شده است

پیشنهادات خرید