menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت Sharepointcenter

پیشنهادات فروش


شیرپوینت سنتر - Sharepointcenter
فرآیند ساز Nintex یک افزونه میانجی برای شیرپیونت است که امکاناتی پیشرفته برای تولید و توسعه فرآیندهای سازمانی شما بر پایه پلتفرم شیرپوینت مایکروسافت در اختیارتان قرار میدهد. مدیران ارشد فناوری و کاربران می تواند به سرعت و به آسانی فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از این ابزار مکانیزه کنند. فرآیندهایی همانند مرخصی و ماموریت ، گ ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت Sharepoin ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

شیرپوینت سنتر - Sharepointcenter
فرآیند ساز Nintex یک افزونه میانجی برای شیرپیونت است که امکاناتی پیشرفته برای تولید و توسعه فرآیندهای سازمانی شما بر پایه پلتفرم شیرپوینت مایکروسافت در اختیارتان قرار میدهد. مدیران ارشد فناوری و کاربران می تواند به سرعت و به آسانی فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از این ابزار مکانیزه کنند. فرآیندهایی همانند مرخصی و ماموریت ، ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت Sharepoin ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید