دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت فاتح فام سپاهان

محصولات و خدمات
  • حلال های شیمیایی و تینرهای فوری

    تینر فوری 10000 سیلرکیلر... تینر فوری 15000 سیلرکیلر/پوششهای زیرین چوب بتونهای فوری و اتومبیلی/همرنگی... تینر فوری20000 کیلر مات و موارد بالا... تینر فوری25000 کیلر مات و استریهای فوری موارد بالا... تینر فوری30000 پلی استرهای سه جزیی رنگهای آستری اتومبیلی و همرنگهای جوهری... تینر اپوکسی برای رنگهای اپوکسی... تینر استخری برای رنگهای استخ ...

محصولات و خدمات