دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت انتشارات مبلغان

پیشنهادات فروش
  • کتاب جیبی اجرای راهبرد

    اجرای راهبرد آن راهبردی که شما برای شرکت خود تعریف کرده اید، درخشان است. اما اگر نتوانید ابتکارات مناسب را به اجرا گذارید، به نتایج مطلوب دست نخواهید یافت. بیاموزید که چگونه: طرحهای اقدامی راهبردی را تدوین کنید. طرحهای اقدامی را علی رغم نواقص ومایه های شگفتی، در مسیر خود نگهدارید. فرهنگی خلق کنید که در آن همه افراد به راهب ...

پیشنهادات خرید