دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات علی مرادخانی

پیشنهادات فروش
 • تیغ میکروتوم

  تیغ میکروتوم / تیغ غیردائم میکروتوم تیغ میکروتوم فدر ژاپن تیغ میکروتوم Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35 تیغ میکروتوم S35 مخصوص بافت نرم تیغ میکروتوم A35 مخصوص بافت سخت تیغ میکروتوم N35 مخصوص انواع بافت تیغ میکروتوم C35 مخصوص فروزن سکشن کرایواستات Feather Microtome Blade Leica Microtome Blade Disposable Microtome Blade Microtome Blade وارد کننده توزیع کننده انواع تیغ میکروتوم و ...

 • میکروتوم

  میکروتوم روتاری (دستی، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک) میکروتوم روتاری دستی ROTOCUT100 میکروتوم روتاری نیمه اتوماتیک ROTOCUT200 میکروتوم روتاری تمام اتوماتیک ROTOCUT400 کمپانی SCILAB انگلیس www.scilab-uk.com www.pe.co.ir 09125373278 22887535 سایر محصولات شرکت پویا احراز تیغ میکروتوم Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35 هولدر تیغ میکروتوم دسته نگهدارنده تیغ میکروتوم پار ...

 • چسب انتالان + چسب انتلان + چسب سیتولوژی

  چسب انتالان + انتالان چسب انتلان + انتلان چسب سیتولوژی www.pe.co.ir 09125373278 22887535 سایر محصولات شرکت پویا احراز تیغ میکروتوم Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35 هولدر تیغ میکروتوم دسته نگهدارنده تیغ میکروتوم پارافین گرانول، چسـب انتالان، چسب فروزن OCT تیشو کاست، تیشو تک، بسکت قالب بافت، کپسول بافت کرایو اسپری (اسپری سردکننده) اسپری فیکس کنند ...

 • چسب فروزن + چسب کرایو + چسب OCT

  چسب فروزن + چسب کرایو + چسب OCT Cryo Embedding Compound Optimal Cutting Temperature compound OCT compound www.pe.co.ir 09125373278 22887535 سایر محصولات شرکت پویا احراز تیغ میکروتوم Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35 هولدر تیغ میکروتوم دسته نگهدارنده تیغ میکروتوم پارافین گرانول، چسـب انتالان، چسب فروزن OCT تیشو کاست، تیشو تک، بسکت قالب بافت، کپسول بافت کرایو اسپری (اسپری سردکننده) ...

 • پارافین پاتولوژی + پارافین گرانول + پارافین مخصوص پاتولوژی

  پارافین پاتولوژی پارافین گرانول پارافین مخصوص پاتولوژی Paraffin Wax cellwax cellpath www.pe.co.ir 09125373278 22887535 سایر محصولات شرکت پویا احراز تیغ میکروتوم Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35 هولدر تیغ میکروتوم دسته نگهدارنده تیغ میکروتوم پارافین گرانول، چسـب انتالان، چسب فروزن OCT تیشو کاست، تیشو تک، بسکت قالب بافت، کپسول بافت کرایو اسپری (اسپری سردک ...

پیشنهادات خرید