دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت پلاسمافن آورامین

پیشنهادات فروش
  • نیتراسیون پلاسمایی

    شرکت دانش بنیان تولیدی پلاسمافن آورامین ارائه دهنده کلیه خدمات نیتراسیون پلاسمایی و پوشش دهی مزایای روش نیتراسیون پلاسمایی قابل اعمال بر قطعات ماشین کاری نهایی شده بدون تغییر ابعاد و کیفیت سطح استفاده از قطعات نیتراسیون شده، بدون انجام کار اضافی، ماسه پاشی، سنگ زنی، اعوجاج گیری یا اسید شویی(زمان و هزینه کمتر) افزایش عمر کارک ...

  • نیتراسیون پلاسمایی PN

    شرکت دانش بنیان تولیدی پلاسمافن آورامین ارائه دهنده کلیه خدمات نیتراسیون پلاسمایی و پوشش دهی مزایای روش نیتراسیون پلاسمایی قابل اعمال بر قطعات ماشین کاری نهایی شده بدون تغییر ابعاد و کیفیت سطح استفاده از قطعات نیتراسیون شده، بدون انجام کار اضافی، ماسه پاشی، سنگ زنی، اعوجاج گیری یا اسید شویی(زمان و هزینه کمتر) افزایش عمر کارک ...

  • نیتراسیون پلاسمایی

    شرکت دانش بنیان تولیدی پلاسمافن آورامین ارائه دهنده کلیه خدمات نیتراسیون پلاسمایی و پوشش دهی مزایای این روش قابل اعمال بر قطعات ماشین کاری نهایی شده بدون تغییر ابعاد و کیفیت سطح استفاده از قطعات نیتراسیون شده، بدون انجام کار اضافی، ماسه پاشی، سنگ زنی، اعوجاج گیری یا اسید شویی(زمان و هزینه کمتر) افزایش عمر کارکرد قالب های فورج ...

پیشنهادات خرید