دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت Sharepointcenter

پیشنهادات فروش
  • شیرپوینت سنتر - Sharepointcenter

    فرآیند ساز Nintex یک افزونه میانجی برای شیرپیونت است که امکاناتی پیشرفته برای تولید و توسعه فرآیندهای سازمانی شما بر پایه پلتفرم شیرپوینت مایکروسافت در اختیارتان قرار میدهد. مدیران ارشد فناوری و کاربران می تواند به سرعت و به آسانی فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از این ابزار مکانیزه کنند. فرآیندهایی همانند مرخصی و ماموریت ، ...

  • شیرپوینت سنتر - Sharepointcenter

    فرآیند ساز Nintex یک افزونه میانجی برای شیرپیونت است که امکاناتی پیشرفته برای تولید و توسعه فرآیندهای سازمانی شما بر پایه پلتفرم شیرپوینت مایکروسافت در اختیارتان قرار میدهد. مدیران ارشد فناوری و کاربران می تواند به سرعت و به آسانی فرآیندهای کسب و کار خود را با استفاده از این ابزار مکانیزه کنند. فرآیندهایی همانند مرخصی و ماموریت ، گ ...

پیشنهادات خرید