• پیشنهادفروش
  • گفتگو با کاربر

اسیدبنزوئیک تکنیکال گرید

اسیدبنزوئیک تکنیکال گرید


اسیدبنزوئیک با حداقل خلوص 99% خریداریم.

ردیف نام و نام خانوادگی ایمیل یا تلفن همراه قیمت تاریخ
contact_phoneاطلاعات تماس
نامسیدمحمدحسن سعادت
تلفن۰۷۱-۳×××۲۰۲۰-۳×××۲۰۲۱
فاکس۰۷۱-۳۲۶۰۲۰۲۲
همراه۰۹۱۷×××۲۷۱۸
وبسایتhttp://farsafza.blogfa.com/
استانفارس
آدرسشیراز - زرقان - شهرک سنعتی آب باریک - خیابان مینا
دیگر خریداران


محصولات مشابه