سنجش موفقیت در کمپین های تبلیغات اینترنتی

برای سنجش موفقیت در انجام تبلیغات اینترنتی باید در ابتدا اهداف را تعیین کرد و سپس وب سایت های مرتبط که دارای مخاطبان خاص اهداف ما هستند را شناسایی کرد و سپس به انجام تبلیغات پرداخت. اما برای سنجش موفقیت پس از قرار گیری تبلیغ در وب سایت مورد نظر باید به نکاتی توجه کرد. در این مطلب به توضیح عواملی که در موفقیت کمپین های تبلیغات اینترنتی موثر هستند پرداخته می شود. برای سنجش موفقیت یک تبلیغ اینترنتی چندین عامل موثر هستند. یکی تعداد نمایش تبلیغ (Impression) و دیگری تعداد کلیک (Click) بر روی تبلیغ است. در صورتی که هدف تعیین شده از انجام تبلیغ ، افزایش ترافیک وب سایت باشد عاملی به نام نرخ کلیک (CTR) اهمیت می یابد. CTR مخفف عبارت Click-through rate و به معنی نرخ کلیک است.
فرمول محاسبه :
نرخ کلیک از تقسیم تعداد کلیک بر روی تبلیغ بر تعداد نمایش تبلیغ به دست می آید و به صورت درصد بیان می شود. فرمول محاسبه CTR عامل دیگری که مهم است نرخ تبدیل (CR) تبلیغ است. همان طور که بیان شد از انجام تبلیغ باید هدف یا اهدافی را دنبال کرد که در صورتی که هدف مورد نظر محقق شود تبدیل صورت گرفته است. CR مخفف عبارت Conversion rate و به معنی نرخ تبدیل است. فرمول محاسبه نرخ تبدیل با توجه به اهداف تعیین شده متغیر است.
به مثالی در این خصوص توجه کنید. شما می خواهید تبلیغی به صورت بنر تبلیغاتی در وب سایتی داشته باشید. هدف خود را تعداد تماس ها در نظر می گیرید. در صفحه فرود یعنی صفحه ای که کاربر پس از کلیک بر روی تبلیغ وارد آن می شود توضیحاتی از محصول به همراه شماره تماسی قرار داده اید. بنر شما در وب سایت مورد نظر قرار می گیرد و تعداد ۱۰۰٫۰۰۰ بار به نمایش در می آید که در این مدت ۱۰۰۰ بار بر روی بنر کلیک می شود. بنابراین نرخ کلیک (CTR) این گونه محاسبه می شود: ۱۰۰۰/۱۰۰٫۰۰۰ = ۱% = CTR
در صورتی که در این مدت زمان ۲۰ تماس تلفنی داشته باشید نرخ تبدیل از تقسیم تعداد تماس ها به تعداد کلیک ها محاسبه می شود.
 تا جایی که امکان دارد نرخ کلیک بر روی تبلیغ را بالا برد تا احتمال افزایش نرخ تبدیل بیشتر و بیشتر شود. حال اگر در وب سایت دیگری تبلیغات بنری داشته باشید و با این تعداد نمایش ، نرخ تبدیل (CR) بیش از ۲% باشد آن وب سایت از وب سایت اول برای تبلیغ مناسب تر است چون اهداف شما را بهتر محقق کرده است. برای افزایش نرخ کلیک و نرخ تبدیل تکنیکی به نام تست A/B وجود دارد که در آن یک عامل با دو خصوصیت متفاوت مورد مقایسه قرار می گیرد. مثلا در مثالی که عنوان شد در صورتی که از طرح ۱ برای بنر استفاده شود و نرخ تبدیل ۲% و طرح ۲ برای بنر دارای نرخ تبدیل ۲٫۱% باشد بنابراین طرح ۲ به علت داشتن نرخ تبدیل بالاتر گزینه بهتری است. البته باید به نکته ای در مورد نرخ کلیک توجه کرد. نرخ کلیک در حدود ۲% یعنی به ازای هر ۱۰۰ بار نمایش تبلیغ ۲ بار کلیک بر روی آن بسیار خوب و موفقیت آمیز محسوب می شود.
منبع:georgescifo.com

۰۹ شهریور ۱۳۹۲


محصولات مشابه