15 پیشنهاد ویژه هدیه برای روز زن

15 پیشنهاد ویژه هدیه برای روز زن

هدیه و کادو روز زن کار بسیار دشواری است وقبل ازانتخاب هدیه و کادو باید آداب و اصول درست آن را به خوبی بجا آوریم.هدیه دادن و پیداکردن هدیه مناسب هیچوقت کار آسانی نیست و بطور معمول بانزدیک شدن به مراسم و مناسب های مختلف،تبدیل به دغدغه برای بیشترافراد می شود،چونکه برای تهیه هدیه خوب و مناسب بایدبه فاکتورهای مهمی توجه کرد، مثلا جنسیت،سن و سال،موقعیت، مناسبت، علایق و سلیقه طرف مقابل مان و مبلغ و همچنین نحوه بکیج بندی و کادو کردن آن مهم هستند.

خرید هدیه  و کادو برای خانم هاازجذابترین کارهایی است که میتوانیدبرای آنهاانجام دهید.خرید هدیه و کادو دربیش ترمواقع برای ابراز احساساتی همچون عشق ودوست داشتن است.خانم های بسیاری درزندگی ماوجوددارندکه ماازصمیم قلب آنهارادوست داریم و بخاطرقدردانی ازآنهاگاهی اوقات هدیه  وکادو برای آنهامی خریم تابدانند درزندگی ماحضوری پررنگ دارند وبرای ماارزشمند هستند.خانم هامعمولابسیاراحساساتی ترازمردان هستند وازرمانتیکترین کارهایی که میتوانیدبرای آنهاانجام دهیداین است که برای آنها نسبت به نیاز وعلایق آن هاهدیه و کادو تهیه کنید.

هدیه  و کادو روز زن نشانه اهمیت دادن وعلاقه به طرف مقابل میباشد وشما باید باتمام وجود این علاقه را در هدیه وکادو خود بروز دهید.اگرشمانیزازجمله آقایانی هستیدکه به خرید هدیه و کادو روز زن بعنوان یک کارسخت ودلهره آورنگاه میکنیدوهرسال با فرا رسیدن این روزمدت زمان بسیارزیادی صرف پیداکردن هدیه و کادو مناسب برای همسرخود مینمایید.

1.دسته گل های طبیعی وزیبا

شایدکمی کلیشه ای بنظربرسداماتقدیم دسته گل یکی ازبهترین هدایایی است که اثرفوق العاده ای روی طرف مقابل مخصوصا همسرتان میگذارد.برای هدیه و کادو روز زن میتوانیدیک دسته گل زیبا،یک گل تزیینی داخل گلدان یاچندشاخه گل رز بایک دنیاعشق به همسر خودتقدیم نمایید.

2.کتاب

اگرهمسرتان جزوآن دسته ازخانم هایی است که بیشتربه کتاب ویافیلم علاقه داردبه شماتبریک میگوییم!شمابرای خرید هدیه و کادو روز زن جزوخوش شانس ترین مردان روی زمین بحساب می آیید،چون براحتی وباصرف کم ترین زمان میتوانیدبه کتاب فروشی رفته وبا توجه به علایق وسبک همسرخود کتاب ویافیلم موردعلاقه اش راخریداری نمایید.

3.صنایع دستی

خانم هابه خرید علاقه ای بسیاری دارند همچنین میتوان کم ترخانمی رامیتوان یافت که به صنایع دستی علاقه نداشته باشدوالبته برای خریدچنین لوازمی دست شمابسیاربازاست وتنوع بسیار زیادی دراین زمینه وجود دارد، کافی است به یک فروشگاه صنایع دستی رفته ویک اثردستی زیبادرزمینه دلخواه همسرخود خریداری نمایید.

4.لوازم آرایشی

خانم به ظاهرخود بسیاراهمیت میدهند وباآرایش کردن اعتماد به نفس خودرا بالا میبرند این گزینه هم میتواند سوپرایز خوبی برای همسر خود باشد.آقایان معمولا بخاطر مشغله کاری زیادعلاقه زیادی به انتخاب چندقلم جنس راندارنداماتوصیه مابه شمااین است که این باربرخلاف سالهای گذشته بدنبال پک هاباشید،البته نه پک های آماده،بلکه سعی کنیدلوازمی که همسرتان واقعابه آنهانیازدارگلچین کرده وبصورت پک کادو پیچ کرده وبه اوتقدیم نماییدمانند:.پک لوازم آرایشی که شامل موارد بسیاری باشد میتواندازبهترین گزینه هابرای هدیه  وکادو روز زن هستند.

5.عطروادکلن

تقریبابیشترخانم های دنیاعاشقانه این هدیه  و کادو رادوست دارند.عطر هدیه ای زیبا وجذاب وخاطره انگیزمیباشد. توجه داشته باشید که بهتراست برای خریدعطرازنوع رایحه ای که طرف مقابل شمادوست دارد اطلاع داشته باشید وتاعطرمناسب اوراخریداری نمایید. بهتراست نسبت به رایحه (شیرین، گرم، خنک و…) که خانم مورد نظرتان دوست داردبهترین گزینه راانتخاب نماییدتابرای فردمورد نظرتان خوشایندباشد.

6.طلاوجواهرات

خانم ها با هدیه و کادو روز زن گرفتن طلا وزیورآلات بسیار خوشحال میشوند.خانم ها علاقه  بسیار زیادی به خرید زیورآلات دارند. اگرجنس زیورآلاتی که برای آن هامی خرید، ازفلزات باارزش مانند:طلاونقره باشدآنهابیشتربه آنهاعلاقه پیداخواهندکرد.

7.ساعت

خریدساعت مچی خاص واورجینال برای خانمهابسیارارزشمند ودلنشین است.دراین موردهم بایدازعلایق همسرخود مطلع باشید تابتوانیدنوع اسپرت،کلاسیک یامجلسی بودن آن رابراحتی انتخاب نمایید.مراقب باشیدکه ساعت مچی که خریداری مینمایداصل باشد.برای اطمینان حاصل کردن ازاصالت ساعت مچی که خریداری مینماید،ازمعتبربودن فروشگاه یا وب سایت موردنظرآگاهی کسب نمایید.

8.دورهمی های دوستانه

بدون تردیدیکی ازعلایق خانم هاگذراندن یک روزخوب بادوستان خودمیباشدوچه بهترکه درچنین روزی این فرصت عالی رابرای همسرتان فراهم نمایید.برای اینکارکافی است که کمی خلاق باشید،ویک برنامه ریزی عالی برای یک مهمانی ویژه ترتیب دهیدو تعدادی ازدوستان صمیمی همسرخود (یا مادروخواهرهمسرتان) رابه صرف شام ویادورهمی عصرانه دعوت نمایید ویادررستوران برای اوودوستانش صندلی رزرو نماییدتاساعاتی ازروز راباهم بگذرانند.همچنین میتواند این خوش گذرانی مثل:بلیط سینما،تئاتر وموزه نیز ایده های جذابی برای دورهمی دوستانه همسرتان است.

9.کارت پستال

کارت پستال هاکاربران ویژه ای خودرادارند.اگرهمسر(با مادرو مادر زن )شما دوست دارتصاویرونوشته های می نیمال است؛ انتخاب یک کارت پستال درکنارهدیه اصلی ایده ای شگفت انگیزبعنوان کادو روز مادر بنظرمیرسد.

10.شکلات

شکلات هاباهرطعمی که تولیدشوند،طرفداران خاص خودرادارند.انواع شکلات هادربسته بندیهای بسیارزیبادرفروشگاه هاعرضه میشوند.خرید یک شکلات جعبه ای یک ایده بسیارجالب برای تقدیم هدیه و کادو روز زن است.شماممکن است یک پک شکلات در طرحی مدرن رابه تنهایی یادرکناریک هدیه دیگربعنوان هدیه و کادو روز زن برای مادر زن خود تهیه نمایید.

11.لباس ومانتو

خانمها عاشق لباس هستند ودوست دارند درهرمجلسی شیک وباکلاس وارد شوند،در هر مراسمی متناسب باآن فضا وشرایط لباس های خود راانتخاب میکنند،شناخت سایزوانتخاب طرف مقابل شمامهمترین چیزی است که بایدازآگاهی آن مطمئن باشید.ازهدایای پرطرفداروموردعلاقه خانمها میتوان به لباس وکفش اشاره کردکه خریدازبرندهای مشهورومعرف ایرانی وجهانی قطعا آن هدیه رابرای طرف مقابل خودوست داشتنیتروارزشمند ترخواهدکرد.دراین موردهم به سلیقه خانم هابسیارتوجه نماییدزیراتیپ واستایل موردعلاقه خانمهاباهم مختلف است وبعضی تیپهای رسمی ومجلسی دوست دارندوبعضی افراددیگراسپرت پوش هستند.

12.ست کیف وکفش

خانمها به لباس بسیار اهمیت میدهدورنگ لباس های خود را باهم ست میکنند ازاین رو میتوان گفت که خانمها ازکیفهای وکفش های بسیارمتنوعی برای مکانهای مختلفی استفاده مینمایندوقطعا هدیه  وکادو دادن کیف وکفش به آنهاهدیه ای کاربردی ودوست داشتنی میباشد.برای خریدکیف شمامیتوانیدهرمدل ازآن مانند:ست کیف وکفش اسپرت،ست کیف وکفش مجلسی،ست کیف وکفش چرم،ست کیف وکفش راحتی و…انتخاب نمایید.

13.بلیت مسافرت

این هدیه  وکادو جذاب وشگفت انگیز،کاملابه بودجه شمابستگی دارد.براساس میزان بودجه خودمیتوانیدبلیت مسافرت به شهریاکشور دیگری رابه مناسبت روز مادر و زن تهیه نماییدویک مسافرت فوق العاده رابه یک شهررمانتیک وزیباداشته باشیدواوقات خوشی را باطرف مقابل خود رقم بزنید.

14.روسری وشال

شال وروسری هدیه مناسب برای روز زن میباشد.واین هدیه کوچکی نیست البته اگرجنس،طرح وبرندآن رابدرستی انتخاب کرده باشید،عده ای ازبرندهای  خاص شال وروسری،طرحهاومجموعه هایی را به شماارائه میکنندکه بسیارتک ومنحصربفردهستندواین ارزش هدیه روز زن برای تازه عروس شمارا  دوچندان خواهدکرد.یک روسری شیک ولاکچری میتواندتمام چشمهارا به خودش خیره کند.روسری برای خانم ها یک هدیه روز زن حتی برای تازه عروس میتواندبسیارمناسب وکاربردی است.تلاش کنیدانتخابی ماندگاروزیباداشته باشید.رنگ وطرح روسری رامطابق باروحیات فردموردنظرخودانتخاب نماییدتاازدیدن هدیه شماخوشحال شود.

15.وسایل ورزشی وتناسب اندام

یکی دیگرازگزینه هایی که باآن میتوانیدبه حفظ سلامت مادرخودکمک نماییدواورابه فعالیت بیشتروکاهش وزن تشویق نمایید،همچنین میتواند به خانمهایی که به اندام خود اهمیت میدهندوبه فکر سلامتی وتناسب اندام خود هستند بسیار مناسب میباشد،البته میتواند باخرید ‌وسایل و لوازم ورزشی ویا باخریدکتانی وکفش مناسب پیاده روی ویک دست لباس مناسب وی رابه پیاده روی منظم ترغیب نمایید. همچنین وسایلی مانند:تردمیل ودوچرخه ثابت هم برای افرادی که توان راه رفتن وفعالیت بیرون ازخانه راندارند،موثراست.

فروشگاه اینترنتی آی کادو، به عنوان مرکزی برای پیشنهاد های خلاقانه و شگفت انگیز جهت کادو و هدیه دادن به عزیزان دلبندتان شروع به فعالیت نموده است، و حال با گذشت بیش از 10 سال سابقه در بحث فروش و پیشنهاد کادو های خلاقانه و حرفه ای، افتخار دارد که با داشتن تیمی از کارشناسان و خبرگان در این حوزه به فعالیت خود ادامه می دهد، همیشه انتخاب کادو و هدیه جزو سخت ترین کارهایی است که مردم در مورد آن بسیار به چالش می افتند.وب سایت ما تمام تلاش خود را دراین عرصه میکند که بهترین هدیه وکادو را برای عزیزان خود انتخاب نماییدوبا خبال راحت ثبت سفارش نمایید.

هدیه روز زن – کادو روز زن -هدیه روز مادر – کادو روز مادر -هدیه روز همسر – کادو روز همسر – هدیه مناسب همسر –


1400/11/18
گروه وب سایت وان
اطلاعات تماس
نامگروه وب سایت وان گروه وب سایت وان
تلفن-۰×××۸۸۵۱۰۷۷callتماس بگیرید
همراه۰۹۱۹×××۰۱۸۰callتماس بگیرید
استانتهران


محصولات مشابه
 • هارد باکس فروهر

  هارد باکس فروهر

  احتمالا هنگام خرید یک کالای لوکس و ارزشمند مانند جواهرات یا طلا ، ساعت و محصولاتی از این قبیل ،این کالا ها را در جعبه های لوکس و زیبایی میگذارند که زیبایی خیره کننده ای دارد و ارزش کالای ما را دو چندان میکند. نام این محصول هارد باکس است که به دلیل استحکام بسیار خوب خود ، به این نام شناخته میشود . شما میتوانید در مناسبتهای مهم سال مانند سالگرد ازدواج، تولد،روز مادر، روز پدرو ... با قرار دادن هدیه ی خود در هارد باکس زیبایی و ارزش هدیه را دو برابر کنید. غیر از هدیه دادن،از هارد باکس میشود به عنوان جعبه ی نگهداری اشیا قیمتی یا ارزشمند هم استفاده کرد رسمی یا غیر رسمی بودن هارد باکس ها به رنگ و طرح آن بستگی دارد هارد باکس فروهر تولید کننده ی انواع هارد باکس ها در طرح شکل و سایز مختلف

  هدایا تهران
 • ساخت انواع جعبه های هارد باکس

  ساخت انواع جعبه های هارد باکس

  هارد باکس یک جعبه ی شیک و مقاوم در کاربرد های مختلف میباشد . جعبه سازی فروهر غیر از مدل فانتزی هارد باکس ، انواع مدل های مختلف صنعتی کلاسیک و مدیریتی هم تولید می کند که در مقابل جعبه های فانتزی کاربردی رسمی تر دارند و طرح و مدل آن ها نیز ساده تر و رسمی تر است. در شرکتها ،برای ملاقات های کاری، در جلسه ها، برای امر تبلیغات کسب و کار، برای جشن های رسمی و کاری و همچنین هدیه دادن به کارمندان و مدیر و مواردی از این قبیل معمولا از هارد باکس های صنعتی استفاده می‌کنند.جعبه سازی فروهر، اماده ی ارائه ی انواع هارد باکس های صنعتی فانتزی کلاسیک ومدیریتی در سایز ها و طرح های مختلف به شما عزیزان است.

  هدایا تهران
 • تولید کننده سررسید و تقویم رومیزی

  انتشارات آریس تولید کننده انواع سررسید 1402 و تقویم رومیزی 1402 با کیفیت و قیمت مناسب فروش عمده انواع سررسید و تقویم مجهز به صحافی اتوماتیک

  هدایا قم
 • فروش دستگاه لیزر حکاکی و برش co2 غیرفلز مارک بیوند

  فروش دستگاه لیزر حکاکی و برش co2 غیرفلز مارک بیوند

  شرکت پارس کیا مهنام تنها نماینده فروش و خدمات دستگاه های حکاکی – برش لیزر مارک بیوند در ایران دستگاه های لیزر مخصوص کار غیر فلز جهت حکاکی و برش پارچه، چرم، پلکسی، ام دی اف، مقوا، فوم، چوب، و ... جهت ماکت سازی تولیدی کیف و کفش و تبلیغات- تابلو سازی ، معرق، ساخت تندیس و ... استفاده می شود این دستگاه ها توانایی حکاکی سنگ ( تزئینی و سنگ قبر) و شیشه را نیز دارد ساخت کشور چین مارک بیوند( beyondlaser) و مارکxi لیزر ساخت چین دستگاه ها با میزهای متفاوت از نظر اندازه و توان جوابگوی اکثر صنایع و تولیدات می باشد ابعاد میزها : به سانتیمتر است میز 60*40 میز 90*60 میز 130*90 میز 140*90 میز 130*180 میز 130*250 دارای توان های 80-100-130-150 وات با تیوپ های 10.000 ساعته همراه با چیلر 5000 یخچالی اتوماتیک و مکنده و دمنده دستگاه دارای مین برد حرفه ای با صفحه نمایشگر رنگی، قابلیت نمایش طرح را داراست. دستگاه ها دارای یک سال گارانتی تعویض قطعات و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند . آموزش کار با دستگاه به صورت رایگان در محل مشتری انجام می شود . فروش به صورت نقد ( با تخفیف ویژه) و اقساط می باشد با تشکر واحد فروش خانم بامداد شماره همراه 09109103925

  هدایا تهران