مهارت های یک کارآفرین موفق

موسسه TTI تحلیلی چند جانبه و چند متغیره از موفق ترین کارآفرینان عرصه کسب و کار انجام داده است تا مهارت ها، خصوصیات ها، توانایی ها، قابلیت ها و رفتارهای آن ها را مورد بررسی قرار دهد. در واقع مساله اصلی این است که دریابیم همه این کارآفرینان موفق در چه نکاتی با همدیگر اشتراک دارند و چه مشخصه هایی را می توان برای یک کارآفرین موفق و شایسته لحاظ کرد تا در نهایت برخی از این مشخصات تفکیک شده و به عنوان مشخصات اصلی هر کارآفرین شایسته معرفی شوند، چرا که این مشخصات از دل یک پژوهش گسترده بین برترین و شایسته ترین مسایل داریم. برای برخی مدیریت به معنای حکمرانی است و برای برخی دیگر مدیریت به معنای شیوه ای برای رسیدن به حداکثر بهره وری است.

۱-    ترغیب

این مهارت در مقام یک توانایی تعریف می شود. کارآفرینان شایسته می توانند با استفاده از این مهارت دیگران را متقاعد سازند تا همچون آن ها فکر کنند. ترغیب یک مهارت روان شناختی، جامعه شناسی و انسان شناسی است. این مهارت بزرگترین و نیرومند ترین توانایی یک کارآفرین دانسته می شود.

۲-    مدیریت

این مهارت در مقام یک بصیرت تعریف می شود. مساله مهم در مدیریت چگونگی فهم فصل بندی بصیرت های شماست. قرار نیست. بر کسی حکم رانده شود. مدیر شایسته دستور نمی دهد یا فقط دستور نمی دهد. او بیش از  همه بصیرت تازه به مسایل دارد و می تواند پیوند بین مسایل را بهتر از دیگران ردیابی کند.

۳-    پاسخ گویی

این مهارت در مقام ابتکار عمل، اطمینان از خود، انعطاف اخلاقی و شوق پذیرش مسوولیت برای عمل های شخصی تعریف می شود. پاسخگو بودن به دیگران یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث درباره هر مدیر است. کسانی که تمایل دارند تا دیگران را به خاطر اشتباهاتشان سرزنش کنند، هرگز نمی توانند به کارآفرینان موفق بدل شوند.

۴-    هدفمندی

این مهارت در مقام گرایشی به سوی هدف مشخص تعریف می شود. فعالیت هایی زیاد در راستای رسیدن به اهداف خود یکی از خصایص اصلی هر کارآفرین شایسته است. هدفمندی نیازمند انرژی بسیار زیادی است و نتایج و وظایف مشخصی را نیز از هر کسی می طلبد. چقدر برای این کار آماده اید؟ چقدر واقعا اهدافتان را پی می گیرید؟

۵-    ارتباط پذیری

این مهارت در مقام توانایی فعالیت همراه با دیگران تعریف می شود. ارتباط پذیری مهارتی است که بین اشخاص مختلف به وجود می آید و همگان در آن شریک هستند. این مهارت، به یک معنا، عملا عبارت است از ارتباط های موثر رفتاری و کرداری و توانایی رسیدن به تفاهم با دیگران در یک محیط مشخص کاری. پس ارتباط پذیری یک نوع قابلیت خاص در داشتن رابطه با دیگران است، به نحوی که تفاهم بین اشخاص را تسهیل می سازد و امکان های همکاری آن ها را گسترش می دهد.

منبع : www.ferdosara.ir

1392/5/24
root
حامیان جویشگر
  • فولادبست ایرانیان تولید کننده  انواع بست های داکتیل  و عرضه  ملزومات  داربست
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان