دسته‌بندی‌ها
آموزش نرم افزار OpenSEES

آموزش نرم افزار OpenSEES

کلیه موارد مربوط به آموزش و رفع اشکال نرم اقزار OpenSEES برگزاری دوره های ویژه نرم افزار OpenSEES

اطلاعات تماس
نامسید محمد جواد فروغی مقدم
تلفن311-3231817
وبسایتhttp://www.opensees.ir
استاناصفهان
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان