دسته‌بندی‌ها
تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه مقدماتی: در تصفیه مقدماتی اشیاء بزرگ مانند برگ درختان، خرده‌شیشه، پوسته تخم‌مرغ، شن و ماسه و موادی از این قبیل از فاضلاب حذف می‌شوند. جامدات درشت توسط آشغال‌گیر گرفته‌شده و شیشه، پوسته تخم‌مرغ، شن و ماسه و... در دانه¬گیر جداسازی می‌شوند. این مواد در صورت عدم جداسازی و ورود به واحدهای بعدی تصفیه‌خانه، مشکلات بهره‌برداری و نگهداری ایجاد می‌کنند ) برای مثال ایجاد سائیدگی در پمپ‌ها و سایر تجهیزات مکانیکی، ایجاد گرفتگی در سیستم لوله‌کشی (. تصفیه اولیه تصفیه اولیه، فاضلاب را برای ورود به واحدهای تصفیه بیولوژیکی آماده می‌کند. هدف تصفیه اولیه حذف جامدات معلق قابل ته‌نشینی و قابل شناورسازی به کمک نیروی ثقل )که در حوضچه ته‌نشینی اولیه محقق می‌شود( و یکنواخت سازی است. تصفیه ثانویه تصفیه ثانویه شامل تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی محلول، حذف مواد مغذی )نیتروژن و فسفر ( و گندزدایی پساب می‌شود. حذف مواد مغذی معمولاً به‌وسیله فرایندهای بیولوژیکی صورت می‌گیرد. نیتروژن به‌وسیله فرایندهای نیتریفیکاسیون- دنیتریفیکاسیون به‌صورت گاز نیتروژن از فاضلاب حذف می‌شود. فرایندهای نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون به ترتیب نیازمند شرایط هوازی حضور O2 و آنوکسیک)عدم حضور O2 و حضور ترکیبات اکسیدشده مانند نیترات و سولفات (می‌باشند. حذف بیولوژیکی فسفر نیز نیازمند شرایط بی‌هوازی )عدم حضور O2 و ترکیبات اکسیدشده(هوازی است. پس از تصفیه بیولوژیکی، میکروارگانیسم‌ها و سایر مواد جامد به‌صورت لجن در حوضچه ته‌نشینی ثانویه ته‌نشین می‌شوند. در برخی از روش‌های تصفیه بیولوژیکی ازجمله فرایند لجن فعال، بخشی از لجن مذکور برای سرعت بخشیدن به عمل تصفیه به واحد تصفیه بیولوژیکی برگشت داده می‌شود و بخش دیگر به‌صورت لجن مازاد تصفیه و دفع می‌گردد. گندزدایی از بین بردن میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا است. برای گندزدایی پساب می‌توان از گاز کلر، هیپوکلریت سدیم و کلسیم، دی‌اکسید کلر، ازن، اشعه ماوراءبنفش و... استفاده کرد. در مواردی که پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان وارد آب‌های سطحی می‌شود، گندزدایی پساب اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. تصفیه پیشرفته یا تکمیلی: همان‌طور که قبلاً گفته شد، تأکید زیادی در مورد حذف میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و آلودگی میکروبی از فاضلاب بیمارستانی وجود دارد. بس یاری از انگل‌ها، 95 - 90 درصد باکتری‌ها و درصد قابل‌توجهی از ویروس‌ها در تانک ته‌نشینی اولیه و ثانویه رسوب نموده و از جریان پساب حذف می‌شوند، بنابراین پساب خروجی از مرحله تصفیه ثانویه تقریباً عاری از انگل و حاوی مقداری باکتری و ویروس خواهد بود. غلظت جامدات معلق در پساب ثانویه حدود 20 mg/L است که این مقدار مواد معلق مانع از گندزدایی مؤثر پساب می‌شود؛ بدین ترتیب پساب ثانویه قبل از گندزدایی باید وارد مرحله تصفیه تکمیلی جهت کاهش غلظت جامدات معلق گردد. بدین منظور معمولاً از فیلتراسیون صاف‌سازی عمقی استفاده می‌شود. فیلتراسیون عمقی قادر است غلظت جامدات معلق را در پساب به کمتر از 10 mg/L کاهش دهد. شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان مفتخر است اعلام کند که با بهره گیری از تجارب و دانش روز مهندسین خود آماده ارئه مشاوره ، طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب و فاضلاب به ویژه فاضلاب بیمارستانی می باشد

اطلاعات تماس
نامنادر طاهرنژاد
تلفن۲۱-۴×××۶۴۱۹
فاکس۰۲۱-
وبسایتhttp://psne.ir/
استانتهران
آدرستهران - تهرانسر بلوار اصلی تهرانسر نبش خیابان ششم ساختمان ایرانیان
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان