دسته‌بندی‌ها
فروش سبدهای تاشو انواع میوه-خرما-خشکباروکلیه موادغذائ

فروش سبدهای تاشو انواع میوه-خرما-خشکباروکلیه موادغذائ

این سبدبرای اولین بار است که درایران و33کشورجهان تولیدمیگردد.درتولیداین سبدازفناوری نانوپلیمر استفاده میگردد.این ماده باعث میگرددکه سبد بسیارمقاوم درمقابل شکستگی باشد.ضمناازتغییر رنگ وشکننده بودن محصول (طبق استاندارد بین المللی iso2012) جلوگیری مینماید.این سبداز5قطعه جداگانه تشکیل میشود که درسالن مونتاژاین قطعات به هم متصل میگردند.این محصول باعث کسرهزینه های انبارداری وحمل ونقل نسبت به سبدهای غیرتاشو بسیارزیاد میگردد.درزمان شکستن سبد فقط قطعه شکسته شده تعویض میگرددونیازبه دورانداختن کل سبد نمیباشد.نکته مهم دیگر وارانتی یکساله سبد بوده که باعث میشود که کلیه قطعات شکسته شده به طور مجانی تعویض گردد.هزینه های انبارداری وحمل ونقل به اندازه یک ششم کاهش میابد.یعنی اگردرسبدهای غیرتاشو به عنوان مثال 1میلیون هزینه های جانبی ذکرشده داشته باشددرسبدهای تاشوتقریبا 150هزارتومان هزینه خواهدداشت.وازهمه مهمتراینکه قیمت این سبد نه تنهانسبت به سبدهای غیرتاشو بیشتر نمیباشد بلکه پائینتر نیز میباشد.(حالا خودتان مقایسه کنید)

اطلاعات تماس
نامنیما اشرفی
تلفن013-44451500
فاکس013-33696053
همراه09362998560
وبسایتhttp://www.fpi-afz.com
استانگیلان
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان