دسته‌بندی‌ها
فروش دی وی دی های پرواز کنکوری ها

فروش دی وی دی های پرواز کنکوری ها

  • مشاهده: ۳۱۸
  • بروزرسانی: یکشنبه 24 آبان 94
  • انقضا: دوشنبه 27 اردیبهشت 95 (منقضی شده)
  • 10000000ریال

فروش DVD های پرواز کنکوری ها نصف قیمت (ریاضی،تجربی و انسانی) سینیتیک و تعادل استاد آلبویه | کد ۱۴۱ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان اسید و باز استاد آلبویه | کد ۱۴۲ | قیمت اصلی: ۷۰۰۰۰ تومان الکتروشیمی استاد آلبویه | کد ۱۴۳ | قیمت اصلی: ۵۰۰۰۰ تومان تکنیک های شیمی چهارم استاد صالحی راد | کد ۱۵۵ | قیمت اصلی: ۵۰۰۰۰ تومان کلیدهای طلایی حل مسایل استوکیومتری استاد شیخ الاسلامی | کد ۱۴۶ | قیمت اصلی: ۵۰۰۰۰ تومان استوکیومتری استاد اسلامی | کد ۱۴۸ | قیمت اصلی: ۷۰۰۰۰ تومان ترمودینامیک استاد اسلامی | کد ۱۴۹ | قیمت اصلی: ۶۵۰۰۰ تومان محلول ها استاد اسلامی | کد ۱۵۰ | قیمت اصلی: ۴۵۰۰۰ تومان شیمی دوم بخش اول استاد صالحی راد | کد ۱۵۳ | قیمت اصلی: ۶۰۰۰۰ تومان شیمی دوم بخش دوم استاد صالحی راد | کد ۱۵۴ | قیمت اصلی: ۵۰۰۰۰ تومان زیست دوم استاد فراهانی | کد ۱۹۴ | قیمت اصلی: ۸۵۰۰۰ تومان زیست سوم بخش اول استاد فراهانی | کد ۱۹۱ | قیمت اصلی: ۹۵۰۰۰ تومان زیست سوم بخش دوم استاد فراهانی | کد ۱۹۲ | قیمت اصلی: ۸۵۰۰۰ تومان زیست چهارم (بخش اول) استاد فراهانی | کد ۱۹۳ | قیمت اصلی: ۸۵۰۰۰ تومان زیست چهارم (بخش دوم) استاد فراهانی | کد ۱۹۵ | قیمت اصلی: ۷۵۰۰۰ تومان نور و عدسی استاد تهرانچی | کد ۲۱۹ | قیمت اصلی: ۵۵۰۰۰ تومان بردار و کار و انرژی استاد اعلم | کد ۲۰۷ | قیمت اصلی: ۶۵۰۰۰ تومان ویژگی ماده، گرما ،قانون گازها استاد اعلم | کد ۲۰۸ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان الکتریسیته ساکن و خازن استاد باستی | کد ۲۳۱ | قیمت اصلی: ۷۰۰۰۰ تومان جریان الکتریکی استاد باستی | کد ۲۳۲ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان مغناطیس و القایالکترومغناطیسی استاد باستی | کد ۲۳۳ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان دینامیک استاد اعلم | کد ۲۱۴ | قیمت اصلی: ۹۵۰۰۰ تومان حرکت شناسی استاد اعلم | کد ۲۱۳ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان حرکت نوسانی و موج مکانیکی استاد تهرانچی | کد ۲۲۴ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان تابع استاد حیدری | کد ۱۶۷ | قیمت اصلی: ۴۰۰۰۰ تومان لگاریتم استاد آریان حیدریا | کد ۱۶۹ | قیمت اصلی: ۴۵۰۰۰ تومان دنباله های حسابی و هندسی استاد آریان حیدری | کد ۱۷۰ | قیمت اصلی: ۴۵۰۰۰ تومان هندسه ۱ استاد انصاری | کد ۱۸۷ | قیمت اصلی: ۷۵۰۰۰ تومان آنالیز ترکیبی و احتمال استاد خوانچه زر | کد ۱۷۹ | قیمت اصلی: ۷۵۰۰۰ تومان حد و دنباله استاد علیزاده | کد ۱۵۸ | قیمت اصلی: ۵۵۰۰۰ تومان مشتق و انتگرال استاد علیزاده | کد ۱۵۹ | قیمت اصلی: ۶۰۰۰۰ تومان کاربرد مشتق استاد علیزاده | کد ۱۶۰ | قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان مقاطع مخروطی استاد علیزاده | کد ۱۶۱ | قیمت اصلی: ۵۵۰۰۰ تومان زبان چهارم بخش اول استاد مرتاضی | کد ۱۰۰ |قیمت اصلی: ۷۰۰۰۰ تومان زبان چهارم بخش دوم استاد مرتاضی | کد ۱۰۱ |قیمت اصلی: ۷۰۰۰۰ تومان زبان سوم استاد مرتاضی | کد ۱۰۲ |قیمت اصلی: ۶۵۰۰۰ تومان ریدینگ و کلوزتست استاد خزایی | کد ۱۰۸ |قیمت اصلی: ۱۰۵۰۰۰ تومان ۵۵۰ واژه پرتکرار استاد خزایی | کد ۱۰۹ |قیمت اصلی: ۸۰۰۰۰ تومان گرامر و تست کنکور ۹۳ استاد خزایی | کد ۱۱۰ |قیمت اصلی: ۵۵۰۰۰ تومان آرایه های ادبی استاد احمدنیا | کد ۱۱۱ |قیمت اصلی: ۱۰۵۰۰۰ تومان زبان فارسی بخش اول استاد احمدنیا | کد ۱۱۲ |قیمت اصلی: ۶۵۰۰۰ تومان زبان فارسی بخش دوم استاد احمدنیا | کد ۱۱۳ |قیمت اصلی: ۶۵۰۰۰ تومان قرابت معنایی سال دوم استاد احمدنیا | کد ۱۱۴ | قیمت اصلی: ۵۵۰۰۰ تومان قرابت معنایی سال سوم استاد احمدنیا | کد ۱۱۵ | قیمت اصلی: ۵۵۰۰۰ تومان قرابت معنایی سال چهارم استاد احمدنیا | کد ۱۱۶ |قیمت اصلی: ۷۵۰۰۰ تومان قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی) استاد احمدنیا

اطلاعات تماس
نامپرواز کنکوری ها
تلفن۰-۹۱۹×××۸۴۳۶
استانتهران
حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان