دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت یکتا انرژی

پیشنهادات فروش
  • کاهش مصرف انرژی ( گاز ، آب و برق )

    نخستین گام جهت ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، انجام ممیزی انرژی ساختمان می باشد. ممیزی انرژی ساختمان شامل بررسی و شناسایی مصرف کنندگان عمده انرژی در ساختمان از نظر کمی و کیفی، اندازه گیری و تحلیل مصرف انرژی بخش های مختلف ساختمان و ارائه راهکارهای کاهش مصرف انرژی است. در ممیزی انرژی با انجام بازدیدهای میدانی و جمع آوری قبو ...

پیشنهادات خرید