دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت کودهای بهینه رویش بهاره

محصولات و خدمات
 • کود اطمینان

  دارای 310 گم فسفر و 340 گرم پتاسیم در لیتر میباشد و این کود دارای فسفیت پتاسیم بوده و سیستم دفاعی گیاه را در مقابل پاتوژن های بیماری زا و تنش های محیطی وبیرونی فعال مینماید

 • کود پتاسیم 50%

  این کود دارای 500 گرم پتاسیم در لیتر میباشد

 • کود کلسیم 25%

  این کود دارای 250 گرم اکسید کلسیم در لیتر میباشد کلسیم باعث رشد مناسب در اثر استحکام دیواره سلولی و نگهداری طولانی تر در زمان انبار داری میگردد

 • کود مخصوص یونجه و شبدر

   دارای 168 گرم روی+103 گرم منگنز+36 گرم بر+4.3 گرم مس + 5.6 گرم آهن در لیتر میباشد بالاترین آنالیز ها در صنعت کود سازی را دارار میباشد که دارای PH خنثی بوده و مخصوص مزارع چغندر ایران ساخته شده است.

 • کودهای مایع ضد استرس 5-0-2

  این محصول دارای ماده کاربامید پتاسیم دی آلدهید میباشد که باعث کاهش استرس از طرق زیر در گیاه میشود. 1-این محصول از طریق تنظیم ژن ضد استرس گیاه و تنظیم ام ان سوپر اکسیداز دیسموتاز.کاتالاز.دی هیدرواسکورباترریداکتاز و تیو ردوکسین ریداکتاز باعث کاهش استرس میشود. 2-این محصول همچنین با فعال کردن ژن کاسکاد گیاه را در مقابل استرس مقاوم ...

محصولات و خدمات