دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت سبز

پیشنهادات فروش
  • مواد اولیه صنایع غذایی

    واردکننده استابلیزر اسانس ومواد افزودنی ونگه دارنده رفع مشکلات میکروبی ازشرکت dsm.milkocide.hundary.aic. ناتامایسین نیسین fv10_cv60 کنترل بارمیکروبی سرمادوست ها گرمادوست ها افزایش ماندگاری خامه ومحصولات حساس تایکماه natamycin_nisin بادکردگی کپکهای سطحی ....ترشیدگی .....کنترل تلخی غیرقابل شناسایی بادستگاه های hplc

پیشنهادات خرید