دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت تولیدوپخش رومینا

پیشنهادات فروش
  • تولیدوپخش پوشاک بچه گانه خارجی رومینا

    تولیدوپخش رومینا واردکننده پوشاک بچه گانه خارجی جدیدومارک چین - تایلند - ترکیه شعبه1:تهران-خیابان ولیعصر-چهارراه امیراکرم-بطرف لبافی نژاد-مرکزخریدامیراکرم-طبقه2- واحد15-پخش رومینا. 09122700599 جلیل حقی شعبه2:مازندران-تنکابن-متل قو-جمشیدآباد-خیابان شهیدفرجی-پوشاک بچه گانه ناناز. 09119916540-01154630695 مسعودحقی *ازهمه جا ارزانتر*

  • تولیدوپخش پوشاک خارجی بچه گانه (رومینا)

    تولیدوپخش رومینا عرضه پوشاک خارجی بچه گانه جدیدومارک چین - تایلند - ترکیه شعبه1:تهران-خیابان ولیعصر-چهارراه امیراکرم-بطرف لبافی نژاد-مرکزخریدامیراکرم-طبقه2-واحد15-تولیدوپخش رومینا. 09122700599 جلیل حقی شعبه2:مازندران-تنکابن-سلمانشهر(متل قو)-جمشیدآباد-خیابان شهیدفرجی-روبروی نانوایی-پوشاک بچه گانه ناناز. 09119916540-09115716077-01154630695 مسعودح ...

پیشنهادات خرید