menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت almas

پیشنهادات فروش


سری تراش (طول تراش )bechler قطر 10(A10)
از نقاط قوت این دستگاه که سر ی تراش طول تراش می باشد این است که برای قطعات بلند بسیار ایدال ودقیق می باشد و از جمله نقاط ضعف این دستگاه تکمیل نبودن کلت و مورس می باشد. ریل های قسمت طول تراشی بدون لقی و در حد نو است و دارای بارفید 3 متری میباشد تمامی میکرومتر های روی دستگاه دقیق و فعال می باشند 09128811356
مکان: قزوین
تولید کننده: شرکت almas
قیمت: 4،500،000تومان
در ماشین سازی

تماس با شرکت

سری تراش (طول تراش )bechler قطر 10(A10)
از نقاط قوت این دستگاه که سر ی تراش طول تراش می باشد این است که برای قطعات بلند بسیار ایدال ودقیق می باشد و از جمله نقاط ضعف این دستگاه تکمیل نبودن کلت و مورس می باشد. ریل های قسمت طول تراشی بدون لقی و در حد نو است و دارای بارفید 3 متری میباشد تمامی میکرومتر های روی دستگاه دقیق و فعال می باشند 09128811356
مکان: قزوین
تولید کننده: شرکت almas
قیمت: 4،500،000تومان
در ماشین سازی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید