menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت آرمان ارتباطات

پیشنهادات فروش


نرم افزار رستوران آسان حساب
نرم افزار حسابداری آسان حساب دارای مجوزهای گواهینامه تأیید فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور تأیید محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه نرم افزار رایانه ای از توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور قابل ...
مکان: اصفهان
تولید کننده: شرکت آرما ...
قیمت: 5000000 ریال
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم افزار تولید محصولات بتنی آسان حساب
نرم افزار حسابداری آسان حساب دارای مجوزهای گواهینامه تأیید فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور تأیید محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه نرم افزار رایانه ای از توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مورد تأیید سازمان امور مالیاتی كشور قابلیت ها: ...
مکان: اصفهان
تولید کننده: شرکت آرما ...
قیمت: 20000000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم افزار رستوران آسان حساب
نرم افزار حسابداری آسان حساب دارای مجوزهای گواهینامه تأیید فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور تأیید محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه نرم افزار رایانه ای از توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مورد تأیید سازمان امور مالیاتی كشور قابلبت ها: ...
مکان: اصفهان
تولید کننده: شرکت آرما ...
قیمت: 5000000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم افزار پروژه ساختمانی آسان حساب
نرم افزار حسابداری آسان حساب دارای مجوزهای گواهینامه تأیید فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور تأیید محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه نرم افزار رایانه ای از توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مورد تأیید سازمان امور مالیاتی كشور قابلیت ها: ...
مکان: اصفهان
تولید کننده: شرکت آرما ...
قیمت: 7000000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم افزار توزیع و پخش کالا آسان حساب
نرم افزار حسابداری آسان حساب دارای مجوزهای گواهینامه تأیید فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور تأیید محتوایی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه نرم افزار رایانه ای از توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مورد تأیید سازمان امور مالیاتی كشور قابلیت ها: ...
مکان: اصفهان
تولید کننده: شرکت آرما ...
قیمت: 7000000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید