دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت اسپید گام پکینگ

پیشنهادات فروش
  • تولید انواع طناب پکینگ آب بندى نسوز (braided packing seal)

    انواع سایزهاى پکینگ PTFE خالص (تفلون سفید) چهار گوش و گرد انواع سایزهاى پکینگ gPTFE گرافیتى خالص (تفلون گرافیتى) چهار گوش و گرد انواع سایزهاى پکینگ آرامیدى خالص چهار گوش و گرد انواع سایزهاى پکینگ ترکیبى از PTFE(تفلون سفید ) و آرامیدى بصورت زبرا و یا چهار گوش آرامیدى انواع سایزهاى پکینگ ترکیبى از PTFE(تفلون گرافیتى) و آرامیدى بصورت زبر ...

  • تولید انواع طناب پکینگ آب بندى نسوز (braided packing seal)

    انواع سایزهاى پکینگ PTFE خالص (تفلون سفید) چهار گوش و گرد انواع سایزهاى پکینگ gPTFE گرافیتى خالص (تفلون گرافیتى) چهار گوش و گرد انواع سایزهاى پکینگ آرامیدى خالص چهار گوش و گرد انواع سایزهاى پکینگ ترکیبى از PTFE(تفلون سفید ) و آرامیدى بصورت زبرا و یا چهار گوش آرامیدى انواع سایزهاى پکینگ ترکیبى از PTFE(تفلون گرافیتى) و آرامیدى بصورت زبر ...

پیشنهادات خرید