دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت خزاعی

پیشنهادات فروش
 • دامداری آماده، جهت فروش فوری یا معاوضه

  یک دامداری واقع در رستم آباد گرمسار - منظقه ای خوش آب و هوا و مشجر دارای پروانه 45 راسی قابل تبدیل به 250 راسی صنعتی 7000 متر زمین جهاردیواری محصور دارای 1500 متر باربند و انبار علوفه به علاوه ی 3500 متر زمین برای کاشت خوراک دام (در کل 10500 متر زمین) دارای اتاق دفتری و اتاق کارگری آب (کانال) - برق - گاز (آماده ی دریافت از شرکت گاز) قیمت 30 ...

 • دامداری آماده، جهت فروش فوری یا معاوضه

  یک دامداری واقع در رستم آباد گرمسار - منظقه ای خوش آب و هوا و مشجر دارای پروانه 45 راسی قابل تبدیل به 250 راسی صنعتی 7000 متر زمین جهاردیواری محصور دارای 1500 متر باربند و انبار علوفه به علاوه ی 3500 متر زمین برای کاشت خوراک دام (در کل 10500 متر زمین) دارای اتاق دفتری و اتاق کارگری آب (کانال) - برق - گاز (آماده ی دریافت از شرکت گاز) قیمت 30 ...

 • دامداری آماده، جهت فروش فوری یا معاوضه

  یک دامداری واقع در رستم آباد گرمسار - منظقه ای خوش آب و هوا و مشجر دارای پروانه 45 راسی قابل تبدیل به 250 راسی صنعتی 7000 متر زمین جهاردیواری محصور دارای 1500 متر باربند و انبار علوفه به علاوه ی 3500 متر زمین برای کاشت خوراک دام (در کل 10500 متر زمین) دارای اتاق دفتری و اتاق کارگری آب (کانال) - برق - گاز (آماده ی دریافت از شرکت گاز) قیمت 30 ...

 • دامداری آماده، جهت فروش فوری یا معاوضه

  یک دامداری واقع در رستم آباد گرمسار - منظقه ای خوش آب و هوا و مشجر دارای پروانه 45 راسی قابل تبدیل به 250 راسی صنعتی 7000 متر زمین جهاردیواری محصور دارای 1500 متر باربند و انبار علوفه به علاوه ی 3500 متر زمین برای کاشت خوراک دام (در کل 10500 متر زمین) دارای اتاق دفتری و اتاق کارگری آب (کانال) - برق - گاز (آماده ی دریافت از شرکت گاز) قیمت 30 ...

پیشنهادات خرید