menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت zavari behzad

پیشنهادات فروش


مشاوره در انجام پروژه اقتصاد با Eviews
مشاوره در انجام پروژه های درسی اقتصاد با استفاده از نرم افزار Eviews و Microfitتوسط کارشناس ارشد اقتصاد ، مشاوره در تخمین مدلهای خطی و غیر خطی و آزمون های آماری تماس بعد از ظهر ها
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت zavari be ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید