دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت خانم مهندس حیدری

محصولات و خدمات
  • مقاله پروپوزال و پایان نامه - خانم مهندس حیدری 09118967821

    مشاوره در تدوین پروپوزال کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد انتخاب موضوع همراه با مقاله ISI جهت گرفتن تایید موضوع از طرف استاد مشاوره پروپوزال و ویرایشها با توجه به نظر استاد راهنمای مربوطه تا گرفتن تاییدیه از استاد و تصویب گروه مشاوره در امور پایان نامه از اولین گام تا روز دفاع با مدیریت: خانم مهندس حیدری ، کارشناس ار ...

  • پروپوزال و پایان نامه - خانم مهندس حیدری 09118967821

    مشاوره در تدوین پروپوزال کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد انتخاب موضوع همراه با مقاله ISI جهت گرفتن تایید موضوع از طرف استاد مشاوره پروپوزال و ویرایشها با توجه به نظر استاد راهنمای مربوطه تا گرفتن تاییدیه از استاد و تصویب گروه مشاوره در امور پایان نامه از اولین گام تا روز دفاع با مدیریت: خانم مهندس حیدری ، کارشناس ار ...

محصولات و خدمات