menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت تعاونی مهر سبز تنکا

پیشنهادات فروش


کود ورمی کمپوست
فروش انواع کود بیولوژیک(ورمی کمپوست) و کود دامی.کرم ، تولید و راه اندازی فارم های ورمی کمپوست مشاوره برای راه اندازی فارم تولید ورمی کمپوست فروش مرغوب ترین انواع کرم تولید کننده ورمی کمپوست با قیمت مناسب و زیر پایین تر از قیمت بازار به همراه اشانتیون خرید و بستر فراوان ( تولید ، فروش انواع کود بیولوژیک(ورمی کمپوست) و کود دامی. ...
مکان: مازندران
تولید کننده: شرکت تعاو ...
قیمت: 600 تومان
در سم و کود

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید