menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های گروه مهندسی بازرگانی فطرس

پیشنهادات فروش


اولین وتنها ارائه دهند پکیج قطعات آسانسور در ایران و خا
گروه مهندسی و بازرگانی فطرس متشکل از بازرگانـان خوشنام و با سـابقـه در کنار تیـمی از مهنـدسـین جـوان و بـا انگیـزه در زمینه واردات، فـروش و خدمـات پس از فـروش قطعات آسـانسور و پلـه برقـی فعـالیت می نماینـد ارائه پکیـج قطعـات آسـانسور " مزین به لوگو و برند شـرکت خریدار " برای اولین بار در ایران و صـادرات آن به کشورهای همسایه ا ...
مکان: تهران
تولید کننده: گروه مهند ...
قیمت: 0
در تأسیسات

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید