دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت انتشارات مبلغان

محصولات و خدمات
  • کتاب جیبی اجرای راهبرد

    اجرای راهبرد آن راهبردی که شما برای شرکت خود تعریف کرده اید، درخشان است. اما اگر نتوانید ابتکارات مناسب را به اجرا گذارید، به نتایج مطلوب دست نخواهید یافت. بیاموزید که چگونه: طرحهای اقدامی راهبردی را تدوین کنید. طرحهای اقدامی را علی رغم نواقص ومایه های شگفتی، در مسیر خود نگهدارید. فرهنگی خلق کنید که در آن همه افراد به راهب ...

محصولات و خدمات