دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت دانش پژوهان

پیشنهادات فروش
  • تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss

    انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss . برای پایان نامه ها ، پروژه ها و طرح های تحقیقاتی شامل تحلیل انواع پرسشنامه ها و مدل سازی رگرسیونی ، سریهای زمانی و طرح آزمایشها ،تجزیه و تحلیل آماری کلیه پایان نامه های علوم اجتماعی، مدیریت، مهندسی و پزشکی تحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی ، رسم نمودارهای توصیفی،... تحلیلهای اس ...

پیشنهادات خرید