دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت طالبی نیا

پیشنهادات فروش
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه

    متخصص برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی - توانایی سرپرستی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه - تهیه و دفاع گزارش تاخیرات- اداره جلسات – برآورد هزینه پروژه – برآورد هزینه پروژه، تخصیص منابع انسانی و ماشین آلات – تهیه انواع گزارشات و نمودارهای مدیریتی- برنامه نویسی در MSP

پیشنهادات خرید