دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت hrm

پیشنهادات فروش
  • ارائه کلیه خدمات مدیریت منابع انسانی و تدریس دروس مدیریت

     تدوین بیانیه ماموریت، تعیین چشم انداز، طراحی سازمان، تجزیه و تحلیل شغل،استخدام و بکارگیری نیرو، مدیریت عملکرد،ارتقا بهره وری سازمانی، عارضه یابی سازمان، اراه مشاوره منابع انسانی ،مدرس دروس رشته های مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کارآفرینی و حسابداری اعم از ریاضیات، آمار، تئوری های سازمان، مدیریت تولید، مدی ...

پیشنهادات خرید