menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت خاتم

پیشنهادات فروش


ضد یخ ویژه BC37
برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد، تسریع در گیرش بتن و ملات، افزایش هیدراتاسیون می توان از ضد یخ ویژهBC37استفاده کرد.
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت خاتم
قیمت: 0
در مصالح ساختمانی

تماس با شرکت

ضد یخ معمولی BC36
برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 8- درجه سانتیگراد، تسریع در گیرش بتن و ملات، افزایش هیدراتاسیون می توان از ضد یخ BC36 استفاده کرد.
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت خاتم
قیمت: 0
در مصالح ساختمانی

تماس با شرکت

ژل ضد یخ BC7-AP2
به عنوان افزودنی بتن برای تولید بتُن با مقاومت زود هنگام ، دوام ،اسلامپ بالاتر و نفوذپذیری كمتر نسبت به بتن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان است كه دارای فوق روان ساز، انواع آب بند بتن و پودر میكروسیلیس و سایر افزودنیها جهت تسریع عمل گیرش بتن می باشد.. همچنین این محصول دارای الیاف پلی پروپیلن است که این الیاف مقاومت کششی، خمشی و سایش ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت خاتم
قیمت: 0
در مصالح ساختمانی

تماس با شرکت

ضدیخ های ویژه و ملات بتن
ضدیخ ویژه بتن برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد، تسریع در گیرش بتن و ملات، افزایش هیدراتاسیون می توان از ضد یخ ویژهBC37 استفاده کرد. لزوم کاربرد و مزایا ضدیخ ویژه بتن : بتُن‌ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد افزایش گیرش اولیه بتن افزایش حرارت بتن و هیدراتاسیون و جلوگ ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت خاتم
قیمت: 0
در خدمات مشاوره مهندسی

تماس با شرکت

ضدیخ های ویژه و ملات بتن
ضدیخ ویژه بتن برای شرایط ویژه ی بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد، تسریع در گیرش بتن و ملات، افزایش هیدراتاسیون می توان از ضد یخ ویژهBC37 استفاده کرد. لزوم کاربرد و مزایا ضدیخ ویژه بتن : بتُن‌ریزی در هوای سرد و یخبندان تا دمای 15- درجه سانتیگراد افزایش گیرش اولیه بتن افزایش حرارت بتن و هیدراتاسیون و جلوگ ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت خاتم
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در مواد اولیه

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید