دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت سورن الکترونیک پویا

پیشنهادات فروش
  • كیسه شماراتوماتیك(شمارنده صنعتی)

    دستگاه شمارنده صنعتی قابل تنظیم ( دستگاه کیسه شمار اتوماتیک ) دستگاه کیسه شمار یا گونی شمار یکی از پایه ای ترین تجهیزات صنعتی مورد نیاز در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ، جهت کنترل و نظارت بر عبور اجسام و یا محصولات بسته بندی شده ، درحین پروسه تولید و یا خطوط بارگیری می باشد. این دستگاه با شمارش محصولات عبوری از روی نقاله کمک زیاد ...

  • كیسه شماراتوماتیك(شمارنده صنعتی)

    دستگاه شمارنده صنعتی قابل تنظیم ( دستگاه کیسه شمار اتوماتیک ) دستگاه کیسه شمار یا گونی شمار یکی از پایه ای ترین تجهیزات صنعتی مورد نیاز در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ، جهت کنترل و نظارت بر عبور اجسام و یا محصولات بسته بندی شده ، درحین پروسه تولید و یا خطوط بارگیری می باشد. این دستگاه با شمارش محصولات عبوری از روی نقاله کمک زیاد ...

پیشنهادات خرید