دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت دیده بنیان پارس

پیشنهادات فروش
  • بینایی ماشین

    ماشین های بینایی جایگزین بازرسی جشمی محصولات در خطوط تولید می باشند و امکان کنترل محصولات با معیارهای مورد نظر تولید کننده، درجه بندی محصولات، کنترل فرایندهای انجام شده بر روی محصولات و ... را به تولیدکنندگان می دهند. انواع سیستم های شرکت دیده بنیان برای صنایع غذایی: -دستگاه تشخیص عیوب در لبه بطری های شیشه ای -چک کردن لکه هاو گرد و ...

  • بینایی ماشین

    ماشین های بینایی جایگزین بازرسی جشمی محصولات در خطوط تولید می باشند و امکان کنترل محصولات با معیارهای مورد نظر تولید کننده، درجه بندی محصولات، کنترل فرایندهای انجام شده بر روی محصولات و ... را به تولیدکنندگان می دهند. انواع سیستم های شرکت دیده بنیان برای صنایع غذایی: -دستگاه تشخیص عیوب در لبه بطری های شیشه ای -چک کردن لکه هاو گرد و ...

پیشنهادات خرید