دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت پ

پیشنهادات فروش
 • اجاره انبار و جایگاه کالاهای بازرگانی و تجاری در بهترین نقطه تهران که تردد کامیون و تریلر آزاد میباشد

  جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در انبار, سوله, سالن, محوطه باز و کانتینرهای اختصاصی 20 و 40 فوتی فلزی به صورت ماهانه و توافقی. \nقفل درب کانتینر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتینر از ما \n\nموقیعت این انیار در بهترین نقطه تهران است که دسترسی انبار در منطقه ای میباشد که تردد کامیون و تریلر آزاد میباشد و ضمناً نزدیک به بازار و دستر ...

 • اجاره انبار تجاری مناسب کالا در تهران

  اجاره انبار جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در بهترین نقطه تهران که تردد کامیون و تریلر آزاد میباشد جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در انبار , سوله , سالن , محوطه باز و کانتینرهای اختصاصی 20 و 40 فوتی فلزی به صورت ماهانه و توافقی . قفل درب کانتینر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتینر از ما موقیعت این انیار در بهترین ...

 • اجاره انبار تجاری مناسب کالا در تهران

  اجاره انبار جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در بهترین نقطه تهران که تردد کامیون و تریلر آزاد میباشد جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در انبار , سوله , سالن , محوطه باز و کانتینرهای اختصاصی 20 و 40 فوتی فلزی به صورت ماهانه و توافقی . قفل درب کانتینر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتینر از ما موقیعت این انیار در بهترین ...

 • اجاره انبار تجاری مناسب کالا در تهران

  اجاره انبار جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در بهترین نقطه تهران که تردد کامیون و تریلر آزاد میباشد جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در انبار, سوله, سالن, محوطه باز و کانتینرهای اختصاصی 20 و 40 فوتی فلزی به صورت ماهانه و توافقی. قفل درب کانتینر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتینر از ما موقیعت این انیار در بهترین نقطه ...

 • اجاره انبار تجاری مناسب کالا در تهران

  اجاره انبار جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در بهترین نقطه تهران که تردد کامیون و تریلر آزاد میباشد جایگاه کالاهای بازرگانی و کالاهای تجاری در انبار, سوله, سالن, محوطه باز و کانتینرهای اختصاصی 20 و 40 فوتی فلزی به صورت ماهانه و توافقی. قفل درب کانتینر با مستاجر و حفاظت از قفل و کانتینر از ما موقیعت این انیار در بهترین نقطه ...

پیشنهادات خرید