menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت Home

پیشنهادات فروش


رویای کارشناسی ارشدآی تی (صوت و جزوه)-IT
رویای کارشناسی ارشدآی تی (صوت و جزوه)-IT چند بار برای پذیرش در دانشگاه سعی نموده اید؟ - آیا سرفصلها و مراجع مورد تائید را می شناسید؟ - در میان مراجع مختلف , متنوع و فراوان موجود کدامیک ضروری تر است؟ - آیا موسسات معتبر برای برگزاری کلاسها را شناسایی نموده اید؟ - آیا از میزان بودجه مورد نیاز برای شرکت در کلاسهای حضوری اطلاع دارید؟ م ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت Home
قیمت: 59 هزار تومان
در ابزار آموزشی و کمک آموزشی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید