menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت الگوریتم پویا

پیشنهادات فروش


اتوماسیون اداری تحت وب پایا
نظام اداری را میتوان زنجیره همبستگی میان بخشها و ارکان اساسی درونی سازمان ها و موسسات اقتصادی از سویی و پل ارتباطی آنها با خارج از سازمان ،از دیگر سوی دانست.بدین ترتیب فارغ از این که سازمان اقتصادی در چه زمینه ای فعال باشد،وجود یک نظام اداری منسجم و کارآمد برای پیشبرد اهداف و کاهش هزینه های فعالیت ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همی ...
مکان: خراسان رضوی
تولید کننده: شرکت الگو ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید