menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت ایمن مج هوشمند

پیشنهادات فروش


حفاظت الکترومغناطیس مرکزداده/شیلدینگ
-طراحی و ممیزی مراکز داده از منظر استاندارد های ساخت. -ارائه مشاوره در تمامی مراحل ایجاد مرکز داده (طراحی، اجرا، بهره برداری). طراحی و ممیزی مراکز داده از منظر تهدیدات الکترو مغناطیس. -ارائه مشاوره و تدوین برنامه توسعه Server Room به مرکز داده نوین. تدوین برنامه تجاری مراکز داده.
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت ایمن ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در برق صنعتی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید