دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت ایمن مج هوشمند

محصولات و خدمات
  • حفاظت الکترومغناطیس مرکزداده/شیلدینگ

    -طراحی و ممیزی مراکز داده از منظر استاندارد های ساخت. -ارائه مشاوره در تمامی مراحل ایجاد مرکز داده (طراحی، اجرا، بهره برداری). طراحی و ممیزی مراکز داده از منظر تهدیدات الکترو مغناطیس. -ارائه مشاوره و تدوین برنامه توسعه Server Room به مرکز داده نوین. تدوین برنامه تجاری مراکز داده.

محصولات و خدمات