menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت طلوع آفتاب کمال

پیشنهادات فروش


کلبه جنگلی252 قطعه
باچیدن قطعات کوچک بر روی یکدیگر ، دنیای خلاقیت و ساختن تخیلات را تجربه کنید . سازه های مستحکم و مقاوم به راحتی در هم چفت شده واز هم جدا می شود و هر لحظه شکلی جدید ساخته می شود. کافی است فرزندانمان را تشویق کنیم که همیشه در فکر ساختن باشند. این اسباب بازی (کلبه 252 قطعه ) می تواند قابلیت ها و توانایی های زیر را در کودک تقویت نماید : افزایش ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت طلوع ...
قیمت: 700000
در اسباب‌بازی های آموزشی

تماس با شرکت

کلبه جنگلی58 قطعه
باچیدن قطعات کوچک بر روی یکدیگر ، دنیای خلاقیت و ساختن تخیلات را تجربه کنید . سازه های مستحکم و مقاوم به راحتی در هم چفت شده واز هم جدا می شود و هر لحظه شکلی جدید ساخته می شود. کافی است فرزندانمان را تشویق کنیم که همیشه در فکر ساختن باشند.
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت طلوع ...
قیمت: 200000
در اسباب‌بازی های آموزشی

تماس با شرکت

کلبه جنگلی92قطعه
باچیدن قطعات کوچک بر روی یکدیگر ، دنیای خلاقیت و ساختن تخیلات را تجربه کنید . سازه های مستحکم و مقاوم به راحتی در هم چفت شده واز هم جدا می شود و هر لحظه شکلی جدید ساخته می شود. کافی است فرزندانمان تشویق کنیم که همیشه در فکر ساختن باشند. کلبه جنگلی 92 قطعه تک توی (TakToy ) به کودکانمان در پرورش خلاقیت و افزایش تمرکز کمک می کند.
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت طلوع ...
قیمت: 290000
در اسباب‌بازی های آموزشی

تماس با شرکت

کلبه جنگلی40 قطعه
با چیدن قطعات بر روی یکدیگر و نصب در و پنجره برای خود یک کلبه زیبا بسازید و در کنارش یک درخت سبز قرار داده و از ساخته خود لذت ببرید کلبه جنگلی40قطعه (TakToy ) به کودکانمان در پرورش خلاقیت و افزایش تطابق چشم و دست کمک می کند.
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت طلوع ...
قیمت: 110000
در اسباب‌بازی های آموزشی

تماس با شرکت

ساعت تیک تاک
ساعت آموزشی تیک تاک به والدین ومربیان کمک می کند تا این مفاهیم را به کودکان آموزش دهند : شناسائی اعداد - یادگیری اشکال هندسی - شناسائی رنگ ها- یادگیری ساعت - افزایش تطابق چشم و دست
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت طلوع ...
قیمت: 90000
در اسباب‌بازی های آموزشی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید