دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت سازه نیرو

پیشنهادات فروش
  • چاه ارت و سیستم ارتینگ

    •آنالیز خاک وتعیین مقاومت مخصوص زمین منطقه •اجرای سیستم ارتینگ بدون حفاری وکندن چاه وباانجام روشهای سطحی مطابق باهزینه کاربر •طراحی واجرای سیستم ارتینگ وهمبندی الکتریکی(هم پتانسیل سازی( •طراحی واجرای سیستم اتصال زمین بیمارستانها ، آزمایشگاهها و مراکزدرمانی •طراحی واجرای سیستم چاه ارت کارخانجات و صنایع مستعد خطر انفجار ...

پیشنهادات خرید