menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت مر کز بان ادب

پیشنهادات فروش


آموزش انگلیسی اسپانیایی فرانسه آلمانی
مر کز بان ادیب تنها مرکزی می باشد که با متد جدید آموزشی مورد استفاده در کالج های آمریکا و انگلیس که برای خارجیها آموزش زبان می دهند به ارائه خدمات آموزشی می پردازد در این دوره ها زبان آموز انگلیسی را همچون زبان مادری و در کوتاه مدت می آموزد و فقط پس از 8 ماه توانایی شرکت در دوره های IELTS یا TOEFL را دارد
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت مر کز ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید