دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت مر کز بان ادب

پیشنهادات فروش
  • آموزش انگلیسی اسپانیایی فرانسه آلمانی

    مر کز بان ادیب تنها مرکزی می باشد که با متد جدید آموزشی مورد استفاده در کالج های آمریکا و انگلیس که برای خارجیها آموزش زبان می دهند به ارائه خدمات آموزشی می پردازد در این دوره ها زبان آموز انگلیسی را همچون زبان مادری و در کوتاه مدت می آموزد و فقط پس از 8 ماه توانایی شرکت در دوره های IELTS یا TOEFL را دارد

پیشنهادات خرید