menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت eli

پیشنهادات فروش


ساعت زنگ مدارس
رطاین زنگ ناظم دارای بیست حالت مختلف میباشد که ناظم میتواند از طریق اینترنت فلش را با تعدادی زنگ پر کرده و به این دستگاه متصل کند
مکان: یزد
تولید کننده: شرکت eli
قیمت: 1500000
در ابزار دقیق و اتوماسیون

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید